Kommunens affaldsplan

Her kan du læse om Ballerup Kommunes affaldsplan:

Ballerup Kommune er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Affaldsplanen udstikker rammerne for affaldsplanlægningen 2013- 2024 - med særlig fokus på de første 6 år.

Affaldsplanen bruges som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal bidrage til, at kommunen når de mål, som vi har sat os for på affaldsområdet.

Vision
Affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision om bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Målsætninger
Affaldsplanen har 3 hovedmål:

  • Ressourcer skal hentes ud af affald og genbruges
  • Problematiske og farlige stoffer skal sorteres fra og behandles sikkert
  • Der skal være god kommunikation og dialog med borgere og virksomheder

Planlægningsdelen består af en række indsatsområder under de enkelte mål, som kommunen har valgt at sætte særligt fokus på.

Ballerup Kommunes affaldsplan (2013-2024)

I rapporten kan du se udviklingen i affaldsmængder fra 2006 til 2011 fordelt på ADS-koder for Ballerup Kommune. 

Ballerup Kommunes affaldskortlægning (2011)

Andre sider i Kommunens affaldsplan

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

41 75 01 66

E-mail