Kolonihaver

Her kan du læse om byggeri i kolonihaver.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at bestille en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler.

Der findes ikke samme regler for at bygge kolonihavehuse, som for anden fast ejendom.

Som udgangspunkt kan kolonihavehuse derfor opføres uden tilladelse, når: 

Tilladelse
Du skal dog have tilladelse af haveforeningens bestyrelse, hvis du ønsker at:

  • Bygge nyt hus
  • Bygge om
  • Bygge til

Dispensation
Hvis byggeriet kræver dispensation fra en eventuel lokalplan eller deklaration, er det haveforeningens bestyrelse, som skal søge om dispensation hos Ballerup Kommune.

Læs mere om dispensation i byggesager

Registrering i BBR
Husk at du som bygningsejer er forpligtet til at indberette bygninger til BBR (Bygnings- og Boligregistret).    

Kolonihavehusets aftrækssystemer og vand- og afløbsinstallationer skal opfylde kravene i Bygningsreglementet (kapitel 8.4) og være i både lovlig og i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.  

Information til Ballerup Kommune
Når din kolonihave er tilsluttet afløb, skal du informere kommunen.

Det er tilstrækkeligt at informere os i en mail til c-mt-bbr@balk.dk

Du er også velkommen til at udfylde skemaet:

Erklæring / færdigmelding fra autoriseret kloakmester

Det udfyldte skema sendes ligeledes til c-mt-bbr@balk.dk

Registrering i BBR
Som bygningsejer er du også forpligtet til at indberette kloakforhold til BBR (Bygnings- og Boligregistret).       

Har du spørgsmål om kolonihaver, er du velkommen til at sende en mail til byggesag@balk.dk 

Du kan også ringe til os på telefon 44 77 63 70

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk