Forældrebetaling og tilskud

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Ballerup Kommune skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud. 

Hvert år offentliggøres de aktuelle takster for en plads i dagtilbud samt for økonomisk friplads.

Takster for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup Kommune:

 

 2017

 Forældrebetaling 1. januar 2017 

 Dagpleje 0-2 år inkl. kost  kr. 3.176 pr. måned
 Distriktsinstitution/børnehuse 0-2 år  kr. 3.076 pr. måned 
 Frokostmåltid 0-2 år  kr. 555 pr. måned
 Flexplads 0-2 år  kr. 2.307 pr. måned
 Distriktsinstitution/børnehuse fra 3 år  kr. 1.835 pr. måned 
 Flexplads fra 3 år  kr. 1.376 pr. måned 
 BFO  kr. 1.227 pr. måned 
 Byggelegepladser/dagklub*  kr. 385 pr. måned
 Ungdomsklubber*  kr. 123 pr. måned

* hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning.

Søskenderabat:

Hvis der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution og privat pasning ydes der søskenderabat. Søskenderabatten ydes til det ældste barn med 50 %. Gælder ikke børn optaget på byggelegeplads og dag-/ungdomsklub

Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegepladser og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år. Grænsen for bevilling af økonomisk friplads er max kr. 516.800 i husstandsindkomst. Ved husstandsindkomst under kr.166.401 ydes der 100 % økonomisk friplads. Indtægtsgrænsen for enlige forsørgere forhøjes med kr. 58.211. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7.000 pr. barn udover det første barn.

Ansøg om friplads i dagtilbud

Andre sider i Forældrebetaling og tilskud

Kontakt

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail

Digital post