Projekter & udvikling

På denne side kan du læse om de forskellige projekter og indsatser, der løbende iværksættes på 0-5 års området for at sikre og udvikle kvaliteten i dagtilbuddene og styrke kompetencerne hos ledere og medarbejdere.

Igangværende centrale projekter eller indsatser på 0-5 års området
 

Kvalitetspulje til dagtilbud - sprogindsats:

Med økonomiaftalen for 2013 fik dagtilbudsområdet i Danmark samlet set et løft på 500 mio. kr. I Ballerup Kommune blev det besluttet at anvende en stor del af de tilførte ressourcer til at understøtte og videreudvikle dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med børns sprogudvikling. Dette er begrundet i, at en række undersøgelser betoner den betydning, som et velfungerende sprog har for barnets start i skolen, samt for udbyttet af det videre skole- og uddannelsesforløb.

Prioritering af midler til sprogindsats skal ses som en forlængelse af det fokus på sprog, som allerede er i Ballerup Kommune. I 2012 blev der i tilknytning til den såkaldte ”sprogpakke”, der var et centralt tilbud til alle landes kommuner, gennemført et kompetenceudviklingsprojekt målrettet dagtilbuddenes arbejde med børns sproglige udvikling. Med en tilførsel af ressourcer fra kvalitetspuljen er der skabt yderligere muligheder for at kvalificere og videreudvikle den faglige indsats på det sproglige område. Konkret er midlerne fordelt efter socioøkonomiske hensyn, dvs. at de er tildelt distrikterne Hede/Magleparken, Rugvænget, Lundebjerg og Grantoften.

Andre sider i Projekter & udvikling

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail