Mit barn skal i skole

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Det vil sige, at hvis dit barn er født i kalenderåret 2012, skal barnet starte i 0. klasse i august 2018.

Skoleindskrivningen foregår digitalt på Borger.dk via dette link Webindskrivning, i uge 46, 47 og 48 2017.

Du vil modtage et informationsbrev fra distriktsskolen, i løbet af oktober, forud for det kalenderår hvor dit barn fylder 6 år.

Inden indskrivningen skal du tage stilling til, om du ønsker, at dit barn skal gå i folkeskole eller i en privatskole. Lige meget hvilken skole du vælger, skal du via Borger.dk meddele kommunen, hvor dit barn ønsker at starte i skole.

Ønsker du, at dit barn skal gå i en anden skole i kommunen end distriktsskolen, giver du ligeledes besked om dette ved indskrivningen.

I Ballerup Kommune er der fem skoler med hvert et distrikt.

  • Baltorpskolen
  • Hedegårdsskolen
  • Måløvhøj Skole
  • Skovlunde Skole
  • Skovejens Skole

Alle børn er sikret en plads i det skoledistrikt, hvor de bor. Der gælder dog særlige regler for børn, der er henvist til specialtilbud.

Det er distriktsskolelederen der afgør, hvor de enkelte børn indskrives inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har opstillet i styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler:

Der er nye bestemmelser i høring og de vil blive vedtaget ultiomo september. Herefter vil de blive lagt på denne side.

Har barnet søskende på en anden skole i Ballerup Kommune i det kommende skoleår, kan barnet blive optaget på den pågældende skole. Dette gælder kun for borgere i Ballerup Kommune. For børn uden for Ballerup Kommune gælder reglerne for frit skolevalg.

Der er ikke skolekørsel i det tilfælde, hvor du vælger, at dit barn skal gå i en anden skole end distriktsskolen.

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen.

Når distriktselever og elever der opfylder søskendekriteriet er placeret, behandles ansøgninger fra andre.

Når alle elever bosiddende i Ballerup Kommune er tildelt plads på en skole, tages der stilling til ansøgninger fra elever fra andre kommuner efter samme kriterier.

Alle elever kan optages på en skole, hvis elevtallet i den enkelte klasse er under 24.

Reglerne kan du læse her PDF ikon Indskrivning til skolestart

Er du i tvivl om hvorvidt dit barn vil være klar til at komme i skole i det år, han eller hun fylder 6 år, skal du kontakte den daginstitution, hvor dit barn går.

Dette markeres ved indskrivningen på Borger.dk

Ballerup Kommune kan godkende, at dit barn først starter et år senere, end undervisningspligten træder i kraft. Udsættelsen skal begrundes i barnets udvikling, og det er derfor vigtigt, at du kontakter daginstitutionen med henblik på at få en beskrivelse af dit barn.

Ansøgningsfristen for skoleudsættelse er 7. november 2016.

Her kan du læse om, hvordan Ballerup Kommune arbejder med at skabe en god og tryg skolestart for alle børn.

Pjecen indeholder fælles principper og perspektiver for den gode skolestart samt eksempler på praksisformer, der kan understøtte den bedst mulige skolestart for barnet.

Mere om skoler

Andre sider i Mit barn skal i skole

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail