Særlige undervisningstilbud

  • På Hedegårdsskolen er der fem grupper fra 1-9. klasse, for elever med en ADHD problematik og 
  • modtagelsesklasser, tre grupper fra 1.- 9. klasse samt
  • Tre grupper med elever fra 6.-9. klasse for elever med kontaktvanskeligheder indenfor autisme - asperger området
  • For elever med generelle indlæringsvanskeligheder findes der klasser på Baltorpskolen - Grantoften
  • På Baltorpskolen - Rugvænget er der klasser fra 1.-9. klasse for elever med høretab og særlige talevanskeligheder

 

Andre sider i Særlige undervisningstilbud

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail