Ungdomsuddannelse

Hvilke uddannelsesmuligheder er der i Ballerup Kommune?

Der findes en bred vifte af uddannelsesmuligheder i Ballerup Kommune. Du finder nedenfor links til de uddannelsessteder, som er placeret i kommunen.

Hvilken indsats gør Ballerup Kommune ift. Ungdomsuddannelse til alle?

Ballerup Kommune deltager i KL Partnerskab vedrørende ”Ungdomsuddannelse til alle”. Her deltager kommunen i et netværk, sammen med 21 kommuner og forpligter sig på at yde en aktiv indsats for at opnå målet om, at 85% og 95% af en ungdomsårgang i henholdsvis 2010 og 2015, skal have mulighed for at få en uddannelse efter endt grundskole. Partnerskabet startede i februar 2008 og løber til februar 2010. Af programskitsen vedrørende ”Ungdomsuddannelse til alle” fremgår en række af de forskellige indsatser, som Ballerup Kommune har iværksat. 

Hvad er den uddannelsesmæssige status for de 16-20 årige?

Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen udarbejder 2 gange årligt (april og oktober) en status over den uddannelsesmæssige forankring hos de 16-20-årige. 

Andre sider i Ungdomsuddannelse

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail