Sådan arbejder vi

I Center for Social og Sundhed arbejder vi med sundhed, forebyggelse og omsorg i hele Ballerup Kommune. 

Vores mission er at understøtte den enkelte borgers mulighed for et sundt og godt liv. Det gør vi ved at have fokus på dine udfordringer i og muligheder for at opnå et godt liv. 

 

 består af to dele:
  • Fælles tilgang til kerneopgaven. Her fremgår vision, mission, pejlemærker og fælles målsætninger.
  • Aftale om mål og indsatser. Her fremgår de væsentligste indsatser, som bidrager til de fælles målsætninger.

Region Hovedstaden udarbejdede i 2013 en sundhedsprofil for Ballerup kommune, hvor alkohol, overvægt og mental sundhed er de vigtige fokusområder.

I Ballerup Kommune er vi derfor opmærksomme på disse områder, men vi har også selv defineret en række indsatsområder for de kommende år.

Alle disse fokusområder behandler vi med et fremtidigt øget befolkningstal in mente. Særligt under hensyntagen til en stor stigning i antallet af borgere i alderen +80 år.

Med Sundhedsplanen er der lavet en faglig prioritering af indsatsområder for de fire målgrupper børn, unge, voksne og seniorer.

I Ballerup Kommune understøtter vi den enkelte borgers mulighed for et sundt og godt liv.

Hvad er kvalitetsstandarder?

  • Formålet med kvalitetsstandarderne er, at beskrive den hjælp du som borger kan forvente at modtage fra Ballerup kommune.
  • For at vide hvornår vi taler om god service, har Ballerup Kommune udarbejdet en række kvalitetsstandarder.
  • Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at sikre, at borgernes forventninger til den kommunale service afstemmes med det politisk besluttede serviceniveau og den faktiske indsats.

Hvad bruges standarderne til?

  • Kvalitetsstandarderne er tænkt som en måde at give dig en enkel og klar information om, hvilken hjælp du kan forvente at få.
  • Du kan derfor bruge standarderne til et redskab for at vide, hvilke krav og forventninger kommunen stiller til egne medarbejdere, såvel som de private leverandørers medarbejdere.  

En god service er vigtig

  • En god service på omsorgsområdet er vigtigt for Ballerup Kommune, og ikke mindst for dig som borger i Ballerup.
  • Du kan bruge kvalitetsstandarderne til at orientere dig i, og som et udgangspunkt for en dialog med de medarbejdere, du er i kontakt med omkring din pleje og omsorg. 

Kvalitetsstandarder:

I Ballerup kommune har vi en række tiltag som varetages af frivillige. Læs mere om dine muligheder om at være frivillig i Ballerup Kommune.

Kontakt

Center for Social og Sundhed

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail