Sundhedsuddannelser

OBS! Vi modtager pt. ikke flere ansøgninger (pr. 17. marts 2017) til social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hold øje med hjemmesiden for at se, hvornår du kan ansøge igen.  

Ballerup Kommune uddanner elever på social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne, samt sygeplejerskeuddannelsen.

 

Hvad kræves der for at komme ind på uddannelsen?

 • Gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse, eller tilsvarende kvalifikationer.
 • Til social- og sundhedsassistent uddannelsen skal du sende en motiveret ansøgning vedhæftet dit social- og sundhedshjælper- eller grundforløbsbevis. Førstehjælps- og elementær brandbekæmpelsesbevis og uddannelsesplan sendes til uddannelseskonsulent Vivi Abben (se boksen til højre). Du skal notere ønsket uddannelsesstart. 

Uddannelsens forløb:

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen indeholder ca. 8 måneders teori, som foregår på Social- og sundhedsskolen i Brøndby eller Gladsaxe.
 • Derudover er der i alt 12 måneders praktik, som foregår på sygehus, psykiatrisk afdeling/el. socialpsykiatrien og i Ballerup Kommunes ældre- og handicappleje.

Praktikforløb:

 • I praktik lærer du gennem praktiske handlinger, holdningsdiskussioner i plejeteamet og vejledningssamtaler.
 • Desuden vil der for enkelte elever være mulighed for at komme i praktik i udlandet.

Hvad sker der på skolen?

 • På skolen arbejder du med områdefag, grundfag og valgfag og der anvendes IT i undervisningen.
 • Der arbejdes projektorienteret, tematiseret ud fra bl.a. cases, oplæg og gruppearbejde.
 • Der undervises ca. 6 timer dagligt.

Hvad kan du efter endt uddannelse?

 • Søge arbejde som social- og sundhedsassistent i hjemmeplejen, på ældrecentre, dagcentre, socialpsykiatrien, psykiatriske afdelinger og sygehuse. .
 • Videreuddanne dig inden for de mellemlange videregående uddannelser fx sygeplejerske.

Hvad er lønnen under uddannelsen?

 • 1. periode: elever under 18 år: ca. 8.000kr.
 • 2. periode: elever under 18 år: ca. 8.500kr.
 • 1. periode: elever over 18 år: 10.500kr.
 • 2. periode: elever over 18 år: 11.000kr.
 • elever over   25 år kan du få voksenelevløn ca. 20.000kr, hvis du har minimum 1 års relevant erfaring. maksimum 4 år gammel.

Hvornår kan jeg starte?

Hvad kræves der for at komme ind på uddannelsen?

 • Hvis du er under 25 år gennemført grundforløb. Se: http://www.sosuc.dk/
 • Hvis du er 25 år og derover og har mindst 2 års erfaring behøver du ikke at tage grundforløbet. Hvis du ikke har erfaringen kræves der grundforløb 2. Se: http://www.sosuc.dk/

Uddannelsens forløb:

 • Skoleundervisningen varer ca. 6 måneder, som foregår på Social- og sundhedsskolen i Brøndby eller Herlev.
 • Der er i alt 8 måneders praktik, som foregår i Ballerup Kommunes ældrepleje.
 • Uddannelsen kan for ansøgere med særlige forudsætninger forkortes.

Praktikforløb:

 • Du tilknyttes en praktikvejleder, som oplærer, støtter og vejleder dig.
 • I praktikken lærer du gennem praktiske handlinger, holdningsdiskussioner i plejeteamet, vejledningssamtaler og temaundervisning.

Hvad sker der på skolen?

 • På skolen lærer du om borgeren i samfundet og social- og sundhedshjælperen.
 • Du arbejder med problemstillinger som, hvad vil det sige at være dement, hvad er det gode liv, kommunikation, rehabilitering, hvad er omsorg, etik m.m.
 • Desuden undervises du i dansk, naturfag og engelsk.
 • Du vil få en personlig uddannelsesplan, som skal hjælpe dig med at få teori og praktik til at hænge sammen.

Hvad er lønnen under uddannelsen?

 • Elever under 18 år: ca. 8.000kr.
 • Elever over  18 år: ca. 10.000kr
 • Elever over  25 år kan efter aftale få voksenelevløn: 20.000 kr. For at få voksenelevløn kræves det, at du har minimum et års relevant erhvervs erfaring inden for pleje og omsorg. Erfaringen må maksimum være 4 år gammel.

Hvad kan du efter endt uddannelse?

 • Søge arbejde som social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen, på ældrecentre og dagcentre.
 • Videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent og herefter til sygeplejerske

Hvornår kan du starte?
Se http://www.sosuc.dk/

Kontakt

Uddannelses-
konsulent

Vivi  Aakjær Abben

Telefon: 2535 2831

E-mail