Pullerter i Centrumgaden

Kommunalbestyrelsen har den 5. september 2017 vedtaget en regulering af trafikken i Centrumgaden ved hjælp af automatiske pullerter.  
Der bliver etableret en kombination af faste og sænkbare pullerter.
Nedenfor kan du læse om status for projektet samt svar på ofte stillede spørgsmål.

Pullert i Centrumgaden

Status april 2018:
Der er indgået aftale med en leverandør og en entreprenør om de anlægsmæssige forhold, fx håndtering af eksisterende ledninger i jorden og trafikmæssige forhold. Projektet er sendt til myndighedsbehandling medio april.

Når vi har myndighedstilladelsen, begynder anlægsarbejdet. Dette tager ca. 4 uger. Vi forventer at kunne præsentere et færdigt anlæg for beboere og forretningsdrivende inden udgangen af maj måned. 

Først når de automatiske pullerter er etableret, afprøvet og de berettigede har fået deres adgangskoder, hæves pullerterne og Centrumgaden vil herefter være lukket for uvedkommende kørsel.

 

Hvor bliver der sat hæve/sænke-pullerter og hvor bliver der spærret helt af?

kort over pullerter

Svar: Ovenstående kort viser, hvor pullerterne bliver placeret. De røde streger viser de faste pullerter, og de blå prikker viser de sænbare pullerter.

 

Hvornår er pullerterne oppe og hvornår er de nede?

Svar: Pullerterne er nede i tidsrummet kl. 7.00-11.00 på hverdage og i tidsrummet kl. 7.00-10.00 på lørdage.
Søndag er de lukkede hele døgnet. Pullerterne er tidsstyret så de kører automatisk op og ned. 
Når pullerterne er oppe, kan adgang til Centrumgaden kun ske ved hjælp af adgangskode.

 

Hvordan får jeg adgang til at køre i Centrumgaden?

Svar: Du kan søge om adgangstilladelse, hvis du har brug for adgang mens pullerterne er hævet. Vi forventer, at det vil være muligt at søge tilladelse medio maj. Er du berettiget til at få en tilladelse, vil du få tilsendt en kode, som du indtaster på tastaturet ved de sænkbare pullertovergange.

 

Hvem kan få adgang?

Svar:

  • Politi, ambulancer og brandvæsenet vil altid have adgang
  • Kommunens driftsarbejdere der udfører opgaver som snerydning, fejning, reparation af gadebelysning osv. 
  • Er du handicappet eller dårligt gående, kan du søge om at få en adgangskode
    Koderne er indstillet som varige eller tidsbegrænsede alt efter, om det er et permanent behov eller om der er tale om en begrænset situation. Fx hvis man har brækket benet og skal køres af handicapkørsel til genoptræning eller hentes af et familiemedlem.  

 

Hvordan kommer min hjemmehjælpere ind?

Svar: Din hjemmehjælper kører ind på bagsiden af din ejendom og parkerer.

 

Hvad hvis jeg skal have udstyr fra hjælpemiddelcentralen?

Svar: Hjælpemiddelcentralen udstyres med en kode, som de bruger såfremt, de ikke kan begrænse kørslen til mellem kl. 7-11.

 

Jeg får bragt mad ud. Hvordan kommer de ind?

Svar: Madudbringning får en adgangskode. 

 

Vi skal holde et event i Centrumgaden. Hvordan kommer vi ind med vores udstyr?

Svar: Får du tilladelse til at afholde et event i Centrumgaden, vil du få en tidsbegrænset kode til pullertsystemet.

 

Jeg skal have håndværkere. Hvordan kommer de ind?

Svar: Håndværkere skal, ligesom tilfældet er i dag, parkere på bagsiden af gaden. Der bliver ikke ændret i parkeringsforbuddet i gaden. Skulle der være behov for aflæsning af tunge materiale eller afhentning af samme, som ikke kan ske fra bagsiden af din ejendom, skal du søge en tilladelse til dette. Bliver tilladelsen givet, får du en tidsbegrænset kode. 

 

Hvad hvis jeg skal flytte?

Svar: Skal du flytte, kan du kontakte kommunen og få udstedt en tidsbegrænset kode. 

 

Hvad hvis jeg skal have en pakke leveret? 

Svar: Hvis leverandøren skal køre ind i Centrumgaden for at levere pakken, skal dette ske i tidsrummet kl. 7-11 mens pullerterne er nede. Er der tale om større leverancer så som møbler eller hvidevarer, kan du søge om en tidsbegrænset adgangskode. 

 

 

Hvordan styres de hæve/sænkbare pullerter?
 
Svar: Pullerterne bliver indkodet med flere forskellige styringsprogrammer.  Disse programmer sikrer, at pullerterne kører både op og ned efter forudindkodede intervaller. 
 
Systemet er kodet med en tidsstyring, der sørger for, at pullerterne er sænket fra kl. 7.00-11.00 mandag til fredag og 7.00-10.00 lørdag
Pullerterne sænkes automatisk ved strømsvigt, så beredskabskøretøjer har let adgang
Pullerterne kan sænkes ved hjælp af en kode, som tastes ind på tastaturet ved den pullertreguleret overkørsel. Det kræver, at man har en adgangstilladelse 
 
 
 
Hvad hvis jeg kører ind inden kl. 11 og ikke kan komme ud igen?
 
Svar: Det er ikke tilladt at køre eller parkere i Centrumgaden mellem kl. 7.00-11.00 i hverdagene og 7.00-10.00 på lørdage medmindre du er berettiget til det - og har fået en særtilladelse.
Du skal sørge for at forlade gaden inden kl. 11 (kl. 10 på lørdage).
 
 
 
 
Hvad hvis der er fejl i anlægget?
 
Svar: I tilfælde af strømsvigt kører pullerterne automatisk ned for at sikre adgang til beredskabskøretøjer.
Har du glemt din kode, kan du kontakte Ballerup Kommune på tlf. nr: 4175 0170 i kommunens åbningstid.
 

Hvordan er fremkommeligheden i gaden sikret imens pullertsystemet anlægges?

Svar: Inden vi begynder anlægsarbejdet, vil der blive opsat skilte i gågaden, der viser, hvilke ind- og udgange som er spærret på grund af gravearbejder. Vi bestræber os på at afspærre så lidt som muligt under anlægsarbejdet.
Pullerterne bliver ikke hævet før hele anlægget er på plads og de berørte har haft mulighed for at søge om adgangskode. 

 

Hvor lang tid tager det at anlægge de fire overgange med hæve/sænkbare pullerter?

Svar: Anlægsarbejdet forventes at tage 4 uger, og anlægsperioden vil blive varslet med skiltning i gågaden. 

 

Bliver hele Centrumgaden ensrettet? 

Svar: Ja, i forbindelse med at gaden bliver reguleret med pullerterne, bliver den også ensrettet mod Linde Allé.

 

Hvornår og hvordan får vi mere information? 

Svar: Vi sender breve ud til beboere og forretningsdrivende i gågaden og Sct. Jacobsvej, når vi nærmer os selve anlægsperioden. 

 

Vi opdaterer siden med information, så snart det er teknisk muligt at søge tilladelse.

Kontakt

Ballerup Kommune
Park og Vej

Yasmin van der Maal
Landskabsarkitekt

 

41 75 01 38

E-mail