Borgermillionen 2018

Borgermillionen i Ballerup Kommune

Borgermillionen er et projekt, hvor Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har afsat en million kroner til realisering af de bedste projekt-ideer i Ballerups 4 bydele. Efter 3 omgange har de besluttet at fastholde Borgermillionen, for fortsat at styrke fællesskabet i bydelene.

Præsentation og afstemning sker på et borgermøde i hver bydel. Følg med på Facebook, og se kriterier, tidspunkter og meget mere her på siden.

Der er deadline 5. marts kl. 23.59 for indsendelse af projekt-ideer.

 

1.000.000 kr. fordeles mellem fire bydele - baseret på befolkningstallet.
 
​I 2018 fordeles Borgermillionen sådan her:
 
Ballerup Syd       375.251 kr.
Ballerup Nord     164.646 kr.
Skovlunde           273.918 kr.
Måløv                 186.185 kr.
I alt 1.000.000. kr.
 
Kort over 4 bydele, der kan få del i Borgermillionen

Kort over de fire bydele, der kan få del i Borgermillionen 2017

Temaet kommer fra Ballerup Kommunes Vision 2029 - Vi skaber fremtiden sammen. I visionen indgår ønsket om: 

”Stærke fællesskaber, et rigt forenings- og kulturliv, hvor borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar for, at Ballerup er et rigtig godt sted at bo.”

I den politiske aftale for 2018 er det besluttet, at fastholde Borgermillionen for at styrke fællesskabet i bydelene.

Der lægges derfor vægt på

 • at forslagene er realiserbare indenfor en kortere tidshorisont
 • at forslagene er nyskabende, så det ikke blot er videreførelse af eksisterende aktiviteter og byrumsinventar

For at få del i borgermillionen, skal dit projekt understøtte Vision 2029 – Vi skaber fremtiden sammen

Kriterierne for projekt-ideerne:

 • både aktiviteter og fysiske anlæg kan komme i betragtning
 • projekt-ideerne skal være nyskabende
 • projekt-ideerne skal være udført og indviet i 2018
 • projekt-ideen skal være borgerdrevet
 • projekt-ideen skal være forankret i den bydel der søges i for at fremme fællesskabet
 • der kan kun søges i den bydel du bor i
 • børns projekt-ideer skal have en voksen ansvarlig med

Når du sender din projekt-idé, skal den indeholde:

 • en projektbeskrivelse
 • et budget
 • en tidsplan
 • en videopræsentation til Facebooksiden 'Borgermillionen 2018'

Facebook blive din projekt-idé lagt op, og du kan herefter promovere den og svare på spørgsmål fra andre borgere

 

Ansøg

 • 05. marts 2018, kl. 23:59:  Ansøgningsfristen udløber
 • Du skal bruge skemaet til at søge del i Borgermillionen
 • Se retninglinjerne ovenover

Borgermøde

 • Tirsdag 03. april 2018 kl. 17-19: Ballerup Syd, Ballerup Hovedbibliotek, Sal 2
 • Torsdag 12. april 2018 kl. 17-19: Skovlunde, Skovlunde Kulturhus, Lokale 3
 • Tirsdag 17. april 2018 kl. 17-19: Ballerup Nord, Ballerup Rådhus, Atriet
 • Tirsdag 24. april 2018 kl. 17-19: Måløv, Måløv Kulturhus, Loftet

På borgermødet i din bydel præsenterer du din projekt-ide og de fremmødte borgere stemmer på deres favorit. Blandt top 2 projekt-ideerne findes efterfølgende en vinder.

Hvem kan søge?
Du kan søge del i Borgermillionen, hvis du:

 • har adresse i Ballerup Kommune
 • er over 6 år

Hvem kan stemme?
Du kan deltage i afstemningen, hvis du:

 • møder op til borgermøde i din bydel
 • har adresse i bydelen, der stemmes om
 • er over 6 år

Hvordan stemmer jeg?

 • Du skal deltage i borgermødet fra start til slut
 • Dørene lukkes kl. 17.00
 • Stemmesedler udleveres ved fremmøde inden kl. 17.00
 • Afstemningen foregår efter præsentation af projekterne og spørgerunde
 • Stemmesedlerne afleveres i stemmeboksen, når punktet nås i programmet

Projekterne der vandt i Måløv - ialt 188.332 kr. til fordeling

 • 1 - Overdækket aktivitetsplads version 2.0 (en udvidelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Græsplænen syd for Måløvhøj Skole, afd. Måløv (syd for tandlægen)
  • Udførelse af version 1.0
  • Opførelse af skure
  • Se overdækket aktivitetsplads version 1.0 her www.vorestingsted.dk
  • Vandt 98.000 kr.
  • Artikel i Ballerup Bladet
 • 2 - Discgolfbane
 • 3 - Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition (fortsættelse af version 1.0 fra Borgermillionen 2015)
  • Projektet er for hele kommunen
  • Mentor Edition skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musik som kunstform
  • Se mere meremonitor.dk
  • Vandt 50.000 kr.

Projektet der vandt i Ballerup Syd - ialt 373.549 kr. til fordeling

 • #FordiKultur
  • En sammenlægning af 5 projekter:
   • Mere Monitor 2.0 - Mentor Edition
   • Mødested for de unge, Baltorpplænen
   • Dans på Torvet
   • Aktiviteter på Kirkepladsen
   • Jazz på Torvet
  • Vandt 373.549 kr
  • Artikel i Ballerup Bladet
 • Projekterne der er gået videre i Ballerup Nord - ialt 163.929 kr. til fordeling
 • Fællesskab- for de unge i Nord/Lundegården
  • Multibane eller parkourbane
  • Mellemtrinseleverne mangler aktiviteter til frikvartererne og i fritiden
  • Skovvejens Skole, afd. Vest
  • Vandt 163.929 kr.

Projekterne der er gået videre i Skovlunde - ialt 274.190 kr. til fordeling

 • Idrætsfaciliteter i Skovlunde Syd
  • Boldburet ved Skovlunde Skole, afd. Syd
  • Multifunktionel trætrappe
  • Renovering af nuværende installationer
  • Vandt 274.190 kr.

Borgermillionen ruller for tredje gang i 2017. Forrige gang var i 2015 og første gang var i 2013.

Her kan du lade dig inspirere af vinderprojekter, der fik del i Borgermillionen i 2015:

 

 

11-årige Søren fik i 2015 en del af Borgermillionen til en skaterbane
 

Læs også om vinderprojekter, der fik del i Borgermillionen i 2013:

Kontakt

Ballerup Kommune

Mia Marie Källberg
 

41 75 01 08

Borgermillionen