Foreningsvejviser

Vi er overgået til et nyt IT-system for kommunens lokaler og foreningsvejviser - Booksys. Klik på linket og derefter på enten "Foreninger" for at få vist en oversigt over kommunens foreninger eller "Booking" for at komme til oversigten over booking af vores haller, gymnastik- og svømmesale m.v. 

Link til den nye Booksys Foreningsservice: http://ballerup.booksys.dk

Foreningsformænd, -kasserer og -kontaktpersoner kan også her finde vejledning i at få adgang til at booke lokaler og rette i  foreningsvejviseren.