Køkken Ballerup

Køkken Ballerup leverer mad til beboerne og cafégæster på alle kommunens plejecentre. Maden tilberedes fra kommunens egne køkkener af egne kostfaglige medarbejdere.

Ved årsskiftet 2014 blev kommunens 7 plejecenterkøkkener lagt sammen i en ny organisation kaldet Køkken ballerup. Alle køkkener er idag bemandet og der produceres dele af maden direkte i det enkelte køkken. Tilstedeværelsen i det enkelte køkken bibeholder den nærhed, der er vigtigt at have til beboere og pleje. Køkkenerne er afhængige af dialogen, så vi hele tiden kan ændre, udvikle og tilpasse os dagligdagen i forhold til beboernes behov. Det gør det nemmere, når man er tæt på.

Det størst producerende køkken er beliggende på Plejecenter Rosenhaven. Fra dette køkken produceres og leveres dele af den varme og kolde mad, men der hvor det giver mening for kvaliteten, produceres der ude i de enkelte køkkener. På denne måde kan vi bibeholde retter, som ikke ellers vil være egnet til en produktionsform, hvor maden nedkøles efter produktion. Skal der f.eks. leveres flæskesteg med sprød svær, så er denne produktionsform ikke optimal, men der kan vi lave en kombination og producere direkte i det enkelte køkken.

Kølemad er ofte anvendt med en negativ klang. Køkken Ballerup har en tankegang der peger hen imod, hvordan vi som flest gør i vores eget private køkken. Mange kender sikkert, at man laver mere mad, end det man lige spiser, for så at anvende det inden for et par dage eller tre. Vi ved alle at nogle retter er velegnet til dette f.eks. gryderetter og supper. Her giver det god mening at producerer centralt fra, ligesom det ikke forringer kvaliteten. Denne fokus på hvor det er optimalt at producerer de enkelte retter, skal medvirke til at vi kan overholde den kvalitet vi ønsker.

I Køkken Ballerup bliver der udover kvalitet lagt stor vægt på faglighed og økologi. Maden vil i høj grad blive lavet fra bunden og så vidt muligt af sæsonens økologiske råvarer. I Køkken Ballerup er ansat 2 driftsledere med hver deres funktioner.
Heidi Grønquist Driftsleder for hovedkøkken.

Eva Konradsen driftsleder for lokalkøkkener og caféer.

Lise Teller, der er køkkenchef, har arbejdet med kost forskellige steder indenfor branchen f.eks. sygehuse, plejehjem, skoler, personalekantiner, lufthavnen, kongehuset og dette på arbejdspladser i Danmark og udlandet.  I alle arbejdsopgaver ligger der et ansvar, men for Lise Teller ligger der et særligt ansvar i at lave mad til mennesker, som ikke har et reelt alternativ til det, de tilbydes.

Du er altid velkommen til at kontakte Køkken Ballerup for videre information eller måske med et ønske om at se et af køkkenerne.

Her kan du se menuplanen for Køkken Ballerup

Menuplan juli 2017

Køkken Ballerup består af 1 hovedkøkken og 6 lokalkøkkener.

Køkken Ballerup består af nedenstående køkkener, som alle er placeret på et af Kommunens plejecentre.

Hovedkøkken:

Rosenhaven, Bybjergvej 11, st. A,  2740 Skovlunde

 
Lokalkøkkener:
 
Egely, Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup
Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12, 2750 Ballerup  
Lindehaven, Præstevænget 11, 2750 Ballerup
Toftehaven, Nygårdsvej 35 – 37, 2750 Ballerup 
Lundehaven, Skovlunde Torv 8 – 12, 2740 Skovlunde
Sønderhaven, Søndergårds Álle, 2760 Måløv
 
I lokalkøkkenerne modtages kun dele af maden fra hovedkøkkenet, der er altså også produktion direkte i lokalkøkkenerne. Denne mulighed gør at vi kan vurdere hvor vi skal producerer retterne. Skal retten leveres fra hovedkøkkenet som køleret eller vi opnår vi bedste kvalitet ved at producerer den direkte på stedet.

I caféerne på Ballerup Kommunes plejecentre vil vi rigtig gerne have besøg af ældre borgere. Både jer, der bor på plejecentrene, og jer, der bor i eget hjem. Du er også velkommen til at tage en gæst med, hvis du får besøg, og I gerne vil ud at spise frokost.

søgeord: cafe café ældre mad

Kommunen har 5 pensionistcaféer:

  • Lundehaven
  • Lindehaven
  • Egely
  • Sønderhaven
  • Rosenhaven

Se adresser, åbningstider og priser her

 

Køkken Ballerup vil gerne dele ud af deres faglige viden og opgaveløsning. Det sker af og til ved artikler i forskellige fagblade, disse artikler vil Køkkenet gerne dele med alle, så der vil her under findes link til de nyeste og aktuelle artikler.

 

Magasinet pleje - Ballerup opruster på ernæringsfronten

Kost og Ernæringsforbundetsblad Kost - Central rolle til køkkenet styrker ernæringsindsatsen

Kost og Ernæringsforbundets blad Kost - Vi får mad og ernæring til at mødes

 

Kontakt

Køkken Ballerup
c/o Plejecenter          Rosenhaven
Bybjergvej 11, st. a,
2740 Skovlunde

4477 3078

E-mail