Sporarbejde 2018

s togBanedanmark går i foråret 2018 i gang med en større udskiftning af sporene på S-banen mellem Valby og Frederikssund. Udskiftningen indebærer, at både skinner og sveller skal skiftes i begge af banens spor. 

Arbejdet medfører en fuldstændig lukning fra 1. juni - 26. august 2018 i begge retninger, og arbejdet vil berøre beboerne langs S-banen og de mange, som benytter toget.

Vi har herunder samlet en række nyttige links til sider, hvor du kan finde mere information om sporarbejdet og alternative transportmuligheder mm.

Banedanmark har lavet en hjemmeside, hvor du kan læse mere om projektet, se tidsplan, et kort over arbejdet mm.

Siden bliver løbende opdateret. Du finder hjemmesiden her: https://bane.dk/Borger/Baneprojekter/Valby_Frederikssund

 

DSB indsætter togbusser, mens S-banen er lukket. På www.rejseplanen.dk kan du se køreplanerne for S-togsbusserne og alternative rejsemuligheder med kollektiv trafik. 

På billedet herunder kan du se, hvordan de forskellige S-togsbusser betjener de enkelte stationer i dagtimerne.

 

 

 

 

Togbusserne holder følgende steder i Ballerup Kommune:

 • Kildedal: På busholdepladsen foran stationen.
   
 • Måløv: På busholdepladsen foran stationen.
   
 • Ballerup: På Hold-An Vej mellem Linde Allé og Sct. Jacobsvej. Der er opsat tydelig skiltning mellem busterminalen ved stationen og den midlertidige terminal, hvor S-togsbusserne kører fra. Der er lavet cykelparkering på parkeringspladsen ved Menu
  kort togbus hold an vej
   
 • Malmparken:
  Lilla Togbus holder på Malmparken sammen med 40E og 350S i retning mod Valby. I retning mod Stenløse holder den inde på busholdepladsen.
  Rød Togbus holder inde på busholdepladsen
   
 • Skovlunde: På busholdepladsen foran stationen.

Måløv
Bor du i Måløv, kan du tage buslinje 152 til Værløse station, hvorfra du kan tage S-togslinjerne A og Bx.

Fra Måløv kan du også cykle til Værløse Station. Ønsker du en naturskøn rute, kan du fx vælge at cykle langs Flyvestation Værløse og Søndersø.

Du kan også cykle ad supercykelstien til Ballerup, hvor du kan fange de tværgående busser. Eller fortsætte ad supercykelstien videre mod København.

Hvis du normalt rejser mod Høje Tåstrup og Roskilde, kan du også cykle til Veksø station og tage den brune S-togsbuslinje (kun myldretid) til Høje Tåstrup, hvorfra du kan komme videre med regional- og IC-tog.

Ballerup
Bor du i Ballerup, kan du tage buslinje 350S, der kører langs den lukkede S-bane til Nørreport St.
Eller du kan tage buslinjerne 400S og 500S til Bagsværd, Værløse, Høje Taastrup eller Værløse Station. Fra Bagsværd og Værløse station kan du tage S-togslinjerne A og Bx. Fra Høje Taastrup og Glostrup kan du tage S-togslinjerne B og Bx, samt regionaltoget.

Fra Ballerup kan du cykle ad supercykelstierne mod henholdsvis København, Lyngby, Værløse og Albertslund.

Skovlunde
Fra Skovlunde kan du tage bus 350S mod Herlev og Nørreport og bus 142 mod Flintholm Station, hvorfra du kan komme videre med metro, bus og S-tog.

Du kan også tage supercykelstien mod København, eller du kan cykle igennem Vestskoven til Albertslund eller Rødovre Station, hvorfra du kan tage S-togslinjerne B og Bx.

Lautrupgård Erhvervsområde
Fra Lautrupgård Erhvervsområde kan du tage busserne 40E, 400S og 55E til Bagsværd, Høje Tåstrup, Værløse og Allerød stationer. Fra Værløse og Bagsværd Station kan du tage S-toglinje A og Bx. På Høje Tåstrup Station kan du fange regionaltoget og S-togslinjerne B og Bx. Fra Allerød går S-toglinje E.

På Malmparken Station og ved busstopstedet O4/ Klausdalsbrovej er det muligt at leje en pendlercykel. Cyklerne kan frit afleveres ved en af disse to lokaliteter. Det koster 10 kr. for 12 timer eller 99 kr. pr. måned. Leje og betaling foregår ved at downloade en app. (Nærmere informationer fås ved pendlercyklerne). 

Du kan også tage cyklen ad supercykelstierne mod København, Værløse, Bagsværd/Lyngby eller Albertslund.

 

Overvejer du at cykle helt eller delvist, når S-banen lukker i sommerperioden? 

Vi cykler til arbejde
Cyklistforbundet forlænger sin maj-kampagne og inviterer alle berørte af sommerens banelukninger og andre med arbejdsplads i Region Hovedstaden til at deltage i en sommerudgave af VI CYKLER TIL ARBEJDE. VCTA.DK/vicyklerstadig.

Forlængelsen sker i samarbejde mellem Dansk Cyklistforbund og kommunerne langs de to banestrækninger. Region Hovedstaden medfinansierer forlængelsen gennem mobilitetsprojektet Moving People

Tag cyklen noget af vejen?
Det er ikke muligt at medbringe cykler i S-togsbusserne, men du kan overveje at tage cyklen en del af vejen og cykle til en anden S-togsgren eller metro og/eller bus. På S-togsstationerne er der aflåst cykelparkering.

Hvis du finder cykelturen ind til København for lang, kan du cykle ad supercykelstien til Vanløse Station og derfra tage videre med metro og/eller bus. I Vanløse er der gode cykelparkeringsmuligheder i et toetagers cykelparkeringshus.

Læs mere under punktet "Alternative ruter, når du bor eller arbejder i Måløv, Ballerup og Skovlunde".

Supercykelstier
På supercykelstier.dk kan du se en beskrivelse af alle supercykelstierne, inklusiv Frederiksund-, Ring4- og Værløseruterne, som alle går gennem Ballerup Kommune. 

supercykelstier ballerup

El-cykler
Det er muligt at lease og leje en el-cykel hos en række cykelforhandlere. 

Du kan også overveje samkørsel, når S-banen lukker til sommer.

Det vil skabe store forsinkelser, hvis alle skifter over til bilen og fylder vejene op i myldretiden. Men måske kan du finde en kollega eller nabo, som skal samme vej, så I kan køre sammen?

Når du vil køre sammen med nogen, kan det måske være praktisk at mødes på en samkørselsplads, der er et etableret parkeringsområde med varierende omfang af udstyr som belysning, overdækket læskur og toilet og/eller sammenhæng til offentlig transport.

Vejdirektoratet har lavet et kort, hvor du kan se samkørselspladserne i området. Derudover kan du også overveje at bruge parkeringspladserne ved stationerne langs med Frederikssundbanen.

samkoersel parkeringspladser

Du kan se en liste over samkørselstjenester på vejdirektoratet.dk

 

På Ballerup Bibliotek har du mulighed for at booke studierum med computer og gratis WiFi, hvis du gerne vil undgå den ekstra transporttid. Det koster ikke noget, og rummene kan bookes fra kl. 07.00-22.00, hvis de selvfølgelig er ledige.

Du kan selvfølgelig også printe, kopiere og scanne.

Samtidig har du også adgang til digitale og analoge aviser mm. på biblioteket.

Du er også velkommen i bibliotekets Makerspace, der kan understøtte og virkeliggøre dine ideer, når du fx vil lave en prototype. Her kan du arbejde med 3D-print, laserskæring og storformatprint, eller du kan arbejde med programmer til at skabe fx digital grafik.

Er du interesseret, kontakt Ballerup Bibliotek på tlf. 4477 3333 eller kig forbi til en snak om mulighederne og betingelserne. Vi bor på Banegårdspladsen.

Kulturhus Måløv stiller også arbejdsstationer til rådighed, og også her du printe, kopiere og scanne.
Kontakt Kulturhus Måløv på tlf. 4477 2060 og hør mere om mulighederne.

Banedanmark har lavet Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/valbyfrederikssund/, hvor de løbende fortæller om sporarbejdet.

Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen har lavet Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/Togstop18/ . Formålet er at samle relevant information til brug for de pendlere, der i forår og sommeren må undvære S-togslinierne C og H. Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen er en gruppe frivillige pendlerrepræsentanter. Bemærk: Det er kun en supplerende service i forhold til den officielle information fra Banedanmark, DSB og Movia/DOT. 

 

Kontakt

Team Mobilitet

41 75 01 70

E-mail