Åben skole

 

 

Den åbne skole i Ballerup samarbejder med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder kulturinstitutioner,

det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser. 

Åben skole betyder, at skolerne samarbejder med det omgivende samfund og inddrager sin omverden på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation. Det er med til at give en varieret skoledag og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Aktiviteterne tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål og formålet er:

  • at eleverne bliver så dygtige, de kan
  • at eleverne får et større kendskab til samfund og det lokale foreningsliv

Se vores egen hjemmeside her.

I Ballerup Kommune har vi udarbejdet et koncept for, hvordan vi arbejder med Åben Skole. Samarbejdet omkring den åbne skole giver mulighed for at få nye aktører ind i skolen som eks. Ballerup Museum, naturvejlederen i Pederstrup, Ballerups mange foreninger og den lokale bank eller håndværker.

For at skabe et bindeled imellem de forskellige aktører og skolerne og for at synliggøre de mange forskelligeartet tilbud, har Ballerup Kommune investeret i portalen Skolen i Virkeligheden. Her kan interessede aktører nemt og enkelt oprette tilbud. 

Vi søger løbende samarbejdspartere, der kan se sig selv, sit arbejdsområde, sin virksomhed eller forening som et interessant, relevant tilbud for Ballerups skoleelever – og som gerne vil tage del i dette samarbejde om at indføre børn og unge i lokalområdet og samfundet udenfor skolen. Hvis det er dig, din virksomhed, forening eller organisation så læs mere her

Portalen Skolen i Virkeligheden er et udstillingsvindue til at foreninger, kulturinstitutioner, erhverv, ungdomsuddannelse m.fl. kan udbrede kendskabet til deres muligheder og tilbud til skoler og lærere. 

Portalens tilbud evalueres og revideres hvert forår af hensyn til skolernes årsplan samt samarbejdsparternes planlægning af næste sæson/skoleår. Endvidere for løbende at skabe de mest optimale rammer for den åbne skole i Ballerup. 

 

 

For at skabe basis for et godt samarbejde mellem skolerne og de foreninger, der tilbyder forløb under den åbne skole, er der udarbejdet en samarbejdsaftale. Aftalen udfyldes i forbindelse med det enkelte forløb i et samarbejde mellem læreren og foreningen. 

Ballerup Kommune arbejder med at udvikle den åbne skole og den åbne daginstitution og her er foreningerne en vigtig spiller. I 2018 er der derfor afsat et beløb til at godtgøre foreninger de udgifter, der er til udvikling og gennemførsel af tre undervisningstilbud til skoler og/eller daginstitutioner.

Læs kriterierne for tilskud her

Har du en god historie, der handler om den åbne skole i Ballerup Kommune, så hører vi meget gerne fra dig.

Du finder kontaktoplysninger på projektlederen i kontaktboksen i højere side af skærmbilledet (PC) eller i bunden af skærmbilledet (mobil). 

 

 

Læs mere om vores Åben Skole-tiltag

Kontakt

Christina Harting
Projektleder
Åben Skole

Center for Skoler,
Institutioner og Kultur
Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

4477 2862

E-mail