Frivilligkonference 2017

SOM RINGE I VANDET - KONFERENCE OM FRIVILLIGHED I BALLERUP KOMMUNE

Tusind tak for i år! Konferencen blev afholdt d. 29. april 2017 og var for alle med interesse for frivillighed – også morgendagens frivillige. 

Nøgleordene for konferencen var: Inspiration, erfaringsudveksling, udvikling og netværk. Du kan læse mere om dagen her

Herunder kan du genfinde programmet for dagen samt materialet fra oplægsholderne. 

Poul Nyrup Rasmussen, B. S. Christiansen og Jacob Torfing

Foto af Poul Nyrup Rasmussen (fotograf: Lars Svankjær), B. S. Christiansen og Jacob Torfing.

Jonas Hedegaard, Jon Thorlacius Krog og Jan Jakobsen
Foto: Jonas Hedegaard, Jon Thorlacius Krog og Jan Jakobsen

8.30 – 9.00: Morgenmad

9.05 – 9.15: Velkomst ved Ballerup Kommunes borgmester Jesper Würtzen

9.15 – 10.00: Hvor bevæger frivilligheden sig hen? – oplæg af Poul Nyrup Rasmussen​
Danmarks tidligere statsminister og medstifter af organisationen ”Det Sociale Netværk” deler sine personlige betragtninger om frivillighed, hvor den befinder sig i det politiske landskab, og hvor den er på vej hen.

10.15 – 11.00: Temagrupper, 1. runde, vælg mellem a, b, c, d og e

A) Samskabelse, frivillighed og betydningen af frivilligledelse – oplæg af Jacob Torfing, professor på RUC
Flere og flere frivillige engagerer sig i at skabe velfærd til andre end sig selv i lokalsamfundet. Samskabelse udfordrer imidlertid den klassiske frivillighed og den måde, den er praktiseret i de senere år. Der er brug for at tænke nyt, og der er også brug for, at vi bliver bedre til ledelse af frivillige, både i den offentlige og i den private sektor.

B) Hvordan kan foreningen nu og i fremtiden bedre rekruttere og fastholde de frivillige? – oplæg af Trygve Laub Asserhøj, Idrættens Analyseinstitut
Hør mere om de vigtigste tal og analyser fra Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitets store undersøgelse af frivilligheden i foreninger under Danmarks Idrætsforbund og lær mere om, hvordan foreningen nu og i fremtiden bedre kan rekruttere og fastholde de frivillige ledere og trænere.

C) AFLYST! Idrætsforeningen som et inkluderende fællesskab – oplæg af Lars Kruse, Danmarks Idrætsforbund
(Det er desværre ikke muligt at afholde denne workshop)

D) Motivering og fastholdelse af frivillige – oplæg af Jonas Hedegaard, teamleder for Roskilde Leadership Lab
Roskilde Leadership Lab er Roskilde Festivals interne lederuddannelse. Jonas Hedegaard leder et team, der varetager udvikling, undervisning og coaching af festivalens mange ledere. Med udgangspunkt i erfaringer fra Roskilde Festival vil Jonas tale om ledelse af frivillige, herunder værdier, som kan omsættes i praksis, organisering, motivation og meningsfuldhed i opgaven.

E) Hvordan gør vi mentalt plads til alle i foreningen? – paneldebat
Om udfordringer, barrierer men også gevinster, ved at arbejde målrettet på at inkludere alle typer af mennesker som forening. Debatten er med særligt fokus på borgere med et handicap.

I panelet sidder: Noreen Ilyas Din, tilgængelighedsrevisor i Ballerup Kommune, Karen Jacobsen, Sammenslutningen af Unge med Handicap, Jan Jacobsen, Dansk Handicapforbund, Connie Hartz, Ballerup Kommunes Frivillighedsråd.
Bemærk at paneldebatten kun udbydes i 1. runde af temagrupperne. 

11.15 – 12.00: Temagrupper, 2. runde, vælg mellem a, b, c og d

12.00 – 12.55: Frokost

13.00 – 13.45: Muligheder for udfoldelse af frivillighed i samarbejde med erhvervslivet - oplæg ved Jon Thorlacius Krog, Branchedirektør for Selveje Danmark og Nanna Suhr-Rasmussen, Talentspejderne
Jon leverer input om konkrete samarbejder med erhvervslivet og fortæller, hvordan erhvervslivet kan møde og samarbejde med frivillige indsatser. Nanna fortæller om et konkret samarbejde, som Talentspejderne  i Ballerup har med erhvervslivet.

13.45 – 14.30: Kaffe og kage

14.30 – 15.20: Fundamentet for det gode liv - oplæg ved B. S. Christiansen
B.S. Christiansen vil ud fra sin lange erfaring som mentaltræner og jægersoldat fortælle om, hvordan vi mennesker kan blive rollemodeller og pejlemærker, der gennem det gode eksempel viser vejen for andre. Han giver sine kvalificerede bud på, hvad der motiverer og begejstrer den enkelte og det hold, man er en del af. 

B.S. ved om nogen, hvor vigtigt det er, at lederen udstikker en tydelig retning, og han kommer med gode råd til, hvordan man som ’kaptajn på broen’ holder kursen og gejsten - også i ’stormvejr’ og krisetider. Han fortæller om betydningen af den gode, stabile platform, om engagement og om vigtigheden af at tage ejerskab og ansvar for sig selv, sit liv og sit team.

15.20 – 15.30: Tak for i dag ved borgmester Jesper Würtzen

15.30 – 16.30: Lounge, snak, hygge og et glas vand, saft eller vin

Konferencen er støttet af Frivillighedsrådet.

Herunder kan du downloade de forskellige oplægsholders powerpoint-præsentationer i PDF-format (bemærk at ikke alle oplægsholdere benyttede sig af præsentationer): 

Jacob Torfing

Jon Thorlacius Krog

Nanna Suhr-Rasmussen

Jonas Hedegaard

Trygve Laub Asserhøj

Du kan læse mere om de enkelte oplæg under programmet. 

Efter afholdelse af konferencen er alle deltagere blevet opfordret til at fremsende deres evaluering indenfor fem hovedområder:

  • Oplæggenes kvalitet og relevans
  • Organisering af dagen og de fysiske rammer
  • Hvad kunne tiltrække endnu flere deltagere
  • Skal vi gentage konferencen
  • Nye/andre temaer, der kunne tages op ved fremtidige konferencer

Der er modtaget 17 deltagerevalueringer og de er alle blevet behandlet i en samlet evaluering, som du kan downloade i PFF-format her:

Kontakt

Frivilligkoordinator
Michael Hansen

Tapeten 
Magleparken 5
2750 Ballerup

2522 8178

E-mail