Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Har du brug for at blive bedre til dansk eller matematik? Er du skoletræt? Er du i tvivl om, hvad du kan og vil?

På Den Forberende Grunduddannelse (FGU) får du overblik, motivation og retning. Og det er masser af hjælp til det faglige. 

 

  • FGU er for dig, der har brug for at blive stærkere fagligt. Fx kan du blive klar til en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job. 

     
  • FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.

 

FGU erstatter produktionsskolens forløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU) for unge under 25 år. 

FGU er et tilbud til dig, der:

  • Er under 25 år
  • Ikke har taget eller er i gang med en ungdomsuddannelse
  • Ikke har et fuldtidsjob (defineret som 20 timer og derover pr. uge).

 

FGU består af tre spor:

  • Almen grunduddannelse (agu)
  • Produktionsgrunduddannelse (pgu)
  • Erhvervsgrunduddannelse (egu)

Agu har praksisrettet undervisning i almene fag. Agu gør dig klar til en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.

På pgu og egu skal du vælge mellem 12 faglige temaer, som gør dig klar til en erhvervsuddannelse eller til at få et job. På pgu har du mest værkstedsundervisning. På egu er du i praktik det meste af tiden.

 

 

Klik her for at se videoen, der på kun 3 minutter giver dig en god forståelse af, hvad FGU handler om.

 

Andre sider i Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivning


Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked 
 

4477 2000

E-mail