Kommunal ungeindsats

Hvis du er under 25 år og ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, kan du få hjælp af os til at komme i uddannelse og job. 

Formålet er at forenkle og styrke indsatsen over for dig, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen. Du vil møde Ballerup Kommune som én samlet samarbejdspartner, og det betyder, at du får én gennemgående kontaktperson og én samlet plan, der skal give dig de bedste muligheder for at komme i uddannelse og job.

Uddannelsesplanen er omdrejningspunktet for dit forløb. Planen er din egen egen samlede plan, og den vil blive brugt som et fagligt værktøj, der sikrer, at du oplever en sammenhængende indsats.

Planen vil indeholde alle de indsatser, som vi har igangsat for dig. Det kan være både på uddannelsesfronten, i forhold til jobmarkedet og på det sociale område.  

Vi udpeger en gennemgående kontaktperson til dig, som har behov for støtte fra flere steder. Vi kalder denne kontaktperson for en ungeguide. 

Ungeguidens hovedopgave er at følge og støtte dig gennem hele det samlede forløb frem mod job og uddannelse.

For nogle unge vil ungeguiden primært fungere som bindeled til kommunen for at sikre sammenhæng i de forskellige indsatser, fx koordinering af tilbud og forløb på uddannelses- og socialområdet.

For andre vil ungeguidens opgaver handle om at få hverdagen til at fungere, fx at møde til tiden på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Det kan også være at bistå den unge ved løbende kontakt med offentlige myndigheder.                                                                                             

Ballerup Kommune tilbyder uddannelsesvejledning til dig, der er gået ud af folkeskolen, er under 30 år,  og som hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

Læs mere om dine muligheder for uddannelsesvejledning

Et nyt fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud er Forberedende Grunduddannelse (herefter FGU), der henvender sig til dig under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. 

På FGU er der plads til dine individuelle kompetencer og behov, og uddannelsen hjælper dig med at få overblik, motivation og retning.

FGU erstatter produktionsskolens forløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU) for unge under 25 år. 

Klik her for at læse mere om FGU 

Kontakt

Nanna Suhr

Rasmussen 

 

Center for

Arbejdsmarked 

Hold-an vej 7 

2750 Ballerup

 

25228093

E-mail