Andefar og Vinkeraketten

Alfio Bonanno og Helle Helsinghoff har sammen med børnene skabt to keramiske figurer til Børnehuset Måløv By.

Indtil for nylig havde børneinstitutionen på Liljevangsvej i Måløv det underlige navn Andefars Hus. Den var opkaldt efter Andreas Larsens lille husmandshus og andedam, der lå, hvor institutionen ligger i dag. Derfor var det oplagt at bruge Andefar som motiv, da det i 1998 blev bestemt, at alle børneinstitutioner i Måløv skulle have en kunstnerisk varde, der markerede, hvor i byen børnene holdt til. Kunstneren Alfio Bonnano blev valgt til sammen med børnene at bygge og dekorere den næsten fire meter høje figur, som er beklædt med keramik-kakler der symboliserer himlen, jorden og vandet.

Den nærliggende hestestald på Nørregården blev brugt som keramisk værksted, og det blev faktisk startskuddet til oprettelsen af Ballerup Børnekulturcenter, der gennem 10 år holdt til i netop hestestalden.

Alfio Bonnano blev nødt til at overlade færdiggørelsen af Andefar til kunstneren Helle Helsinghof. Hun fortsatte traditionen med at inddrage børnene i den kunstneriske proces og lavede i 2005 Vinkeraketten, der er placeret i hjørnet af institutionens legeplads, dér hvor børnene vinker farvel til deres forældre. Her er de keramiske motiver hentet fra dagligdagens ting og sager.

Her kan du læse mere om Vinkeraketten.

Opstillet 1999.

Alfio Bonanno (f. 1947), italiensk billedkunstner og billedhugger.