Aktuelt Vis alle

Egebjerg Naturpark afgrænses af byområderne Digterparken og Egebjerg samt Skovvej og Ring 4.

Sådan placerer du affaldsbeholder i skel

De mange stiruter kan bruges til løb og gåture rundt i fritidslandskabet.

Idéskitse, udenomsområde bofællesskab

Der er i området etableret flere paddesøer til gavn for bl.a. stor vandsalamander og spidssnudet frø.