Ballerup Kommunes hensigter

I forbindelse med Forsvarets salg af Jonstruplejren har Kommunalbestyrelsen tilkendegivet sin hensigt med hensyn til fremtidige udvikling af området.

Du kan læse hensigtserklæringen her!