Ballerup Kommune vil inspirere virksomheder til grønnere mobilitet

Ballerup Kommune vil hjælpe med at ændre pendlernes trafikale adfærd og sætte et større fokus på at øge mobiliteten. Vi har en god sammenhængende infrastruktur, som understøtter udviklingen af vores erhvervsliv og hjælper borgerne i deres dagligdag. Men der er udfordringer og plads til forbedringer. 

Mobilitet
Foto:Pendlere står af ved Malmparken Station

En undersøgelse blandt kommunerne i hovedstadsregionen viser at der er bred enighed om, at udfordringer med trængsel går ud over vækst og arbejdspladser i regionen. Derfor sætter Ballerup Kommune nu mere fokus på at øge mobiliteten.

Grønne initiativer for erhvervslivet i kommunen
Der er igangsat flere initiativer, som skal sikre pendlere en sammenhængende rejse og gøre det nemmere at kombinere fx bil, tog, bus og cykel fra bopæl til arbejde. 

Nyt netværk for virksomheder
Der er ved at blive oprettet et mobilitetsnetværk, Moving People, for større virksomheder i Ballerup Kommune. Netværket vil være et 3 årigt projekt, der skal inspirere til grønnere mobilitet og sætte fokus på målbare indsatser, der gavner både forretning, medarbejdere og samfund. I netværket vil der både være fokus på, hvorledes den enkelte virksomhed kan bidrage samt på konkrete tiltag, der kan fremme brugen af kollektiv trafik, delebiler og cyklen. Her kan du læse mere og tilmelde din virksomhed

Supercykelstier
Det skal være nemt og trygt at bruge cyklen og den kollektive trafik. Derfor er vi i gang med at anlægge 3 nye supercykelstier gennem kommunen, så det bliver nemmere at cykle i retning mod København, Lyngby, Værløse, Albertslund og Frederikssund. Ruterne bliver indviet til maj 2017. Læs mere her

Test en el-cykel
Ballerup Kommune har netop afsluttet projektet Test en el-cykel, hvor kommunen har udlånt 25 el-cykler til hverdagsbilister fra forskellige virksomheder med mere end 5 km til arbejde. Projektet er et godt eksempel på, hvorledes man har brudt med vanetænkningen – og mere end hver fjerde deltager har efter projektet købt en ny cykel eller el-cykel og knapt halvdelen fortsætter den nye gode vane. Læs mere om projektet her 

Bybilskonceptet DriveNow
Som et forsøg er de elektriske bybiler fra DriveNow kommet til Ballerup Kommune. Flere virksomheder i erhvervsområdet Lautrupgård har stillet deres parkeringsplads til rådighed for DriveNows biler, ligesom de også kan parkeres ved Malmparken st., Ballerup st. og Ballerup Rådhus.

Busforbindelser
Ballerup Kommune samarbejder med Movia, Region Hovedstaden og vores nabokommuner om at optimere busdriften. Vi investerer løbende i øget busfremkommelighed og opgraderer bustoppestederne med realtidsinformation og cykelparkering.