Sådan søger du om en plads

Har du en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse - altså en form for handicap - har Ballerup Kommune en række tilbud:

 • botilbud og bofællesskaber med og uden døgnbemanding.
 • støttekontaktperson til støtte i egen bolig.  
 • aflastning på grund af dit hjemmeboende barn over 18 år med handicap. 
 • ændringer i din bolig, hvis det er nødvendigt på grund af dit handicap

 

Sådan søger du om en plads: 

 • Er du borger i Ballerup Kommune, sker beslutningen om ophold på et botilbud via indstilling fra sagsbehandler til kommunens Visitationsudvalg. Du skal derfor gå til din sagsbehandler eller ringe på telefonnummeret i boksen til højre. 
 • Er du borger fra en anden kommune, kan du eller din sagsbehandler ansøge Ballerup Kommune om en plads via dette link: Ansøgning - botilbud

 

Botilbud og aflastningspladser i Ballerup Kommune

 

 

Se et samlet overblik over botilbud, eller klik dig ind på det enkelte botilbud nedenfor: 

 • Rødbo er et hjem for dig, der enten har fået en hjerneskade, har sclerose, eller et andet alvorligt handicap. Rødbo kan huse 40 voksne. 
 • Stokholtbuen er for dig med varige psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser. Der bor og beskæftiges 35 borgere fra hele landet. 
 • Center for voksne med særlige behov har et botilbud til dig med varigt psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne. 
 • Bofællesskabet Sønderhaven er tilbud til dig, som har en form for udviklingshæmning. 
 • Måløvgård er for dig med en psykisk sygdom som skizofreni, eller indenfor personlighedsforstyrrelserne, særligt emotionelt ustabil personlighedsstruktur, såsom borderlinetypen. Du skal være 18-25 år ved indflytning.
 • Skolehaven er et botilbud til borgere med psykiske lidelser, eksempelvis angst, depression, skizofreni og personlighedsforstyrrelser. 
 • Aflastningstilbuddet Torvevej er for pårørende som passer en voksen med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som har brug for aflastning.

 • Aflastning sker oftest ved, at den voksne med udviklingshæmning og evt. nedsat fysisk handicap har midlertidig(e) ophold i støtte- og aflastningsfamilie, eller i kommunens tilbud på Torvevej i Skovlunde. 

 • Varigheden af sådanne ophold er afhængige af formålet og behovet, og kan f.eks. være jævnligt tilbagevendende weekend-ophold eller over en sammenhængende periode.

 • Godkendelse og bevilling af aflastningsophold sker i egen kommune.

 • Henvendelse kan ske til sagsbehandlere i Social Vejledning i Center for Social og Sundhed. 

Kan du lide socialt fællesskab, og er du:

 • 18 år og derover, har en varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og/eller psykisk lidelse

 • glad for oplevelser og personlig udvikling, som måske på sigt kan hjælpe dig med at flytte i egen bolig 
 • positivt indstillet på at indgå i et fællesskab og bo sammen med andre

Så kan du bo i et bofællesskab, som du finder her: 

Til dig, som er udviklingshæmmet:

 • Egebjerg Bygade 30-32
 • Hold-an Vej 156 
 • Klakkebjerg 91-93

Til dig med en psykisk lidelse:

 • Opgangsbofælleskabet Skolehaven 4 -6Vil du vide mere, kan du søge råd og vejledning hos sagsbehandlere i Social Vejledning i Center for Social og Sundhed.

Ønskes pladser i botilbud i Ballerup Kommune til borgere fra andre kommuner skal bopælskommunen fremsende indstilling til visitationsudvalget i Ballerup Kommune. 
 

Kontakt

Social vejledning

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send os en besked 

4477 2000

E-mail