10 nye skolevejledere viser vej i uddannelsesjunglen

10 nye skolevejledere er klar til at tage fat
4. oktober 2018

Mange uddannelsesparate unge har svært ved at vælge ungdomsuddannelse. Nu er der hjælp på vej i form af 10 nye skole- og uddannelsesvejledere på skolerne.

Hvad skal du være, når du bliver stor?

Det spørgsmål er svært at svare på for de fleste, når de forlader folkeskolen som 17-årige.

Ti nye skole- og uddannelsesvejledere i Ballerup Kommune skal nu hjælpe de unge bedre på vej i deres studievalg. Hidtil har der primært været fokus på at hjælpe de elever, som skolerne vurderer, ikke er uddannelsesparate. De udgør cirka 20% og hjælpes på vej af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 

Men med dette års budget har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at de uddannelsesparate elever, som tegner sig for 80% af eleverne, også skal blive bedre til at vælge den rette ungdomsuddannelse. 

Så fra 1. august har hver folkeskole fået tilknyttet sin egen vejleder, som især skal bruge krudt på at hjælpe de unge fra 7.-9. klasse godt i gang med studieovervejelserne.

Uddannelse og job på lystavlen
De nye skole- og uddannelsesvejledere skal overordnet styrke alle elevers viden og kendskab til, hvilke uddannelsestilbud og jobmuligheder, der findes efter skolen. Undervisningen flettes ind i den daglige undervisning i løbet af skoleåret, når det passer ind.

Det kan fx ske ved at flytte undervisningen ud af klasselokalet og besøge forskellige ungdomsuddannelser og arbejdspladser, så eleverne med egne øjne kan se, hvad specifikke faggrupper konkret laver. 

Derfor bruger vejlederne lige nu en del krudt på at etablere gode netværk til de lokale ungdomsuddannelser og virksomheder, så der er grobund for spændende forløb for eleverne. 

Både inspiration og vejledning
En af de nye skolevejledere er Johnny Melkjorsen. Johnny er lærer i udskolingen på Skovvejens Skole Øst, og han bruger nu halvdelen af sin arbejdstid på at undervise og vejlede eleverne kollektivt og individuelt om deres job- og uddannelsesmuligheder. 

Han kender eleverne i udskolingen godt og oplever, at uddannelses- og karrierevalg er en svær nød at knække for de unge.
- Der er et hav af uddannelsesmuligheder i dag. Det kan svært at overskue, og derfor møder jeg flere unge, der bare vælger det samme som kammeraterne, siger Johnny Melkjorsen.

Men den strategi kan have en kedelig bagside. For så er det nemlig ikke sikkert, at man havner på den rigtige hylde, og det kan uforvarende være med til at lukke døre i fremtiden. For eksempel hvis gennemsnittet fra ungdomsuddannelsen efterfølgende er for lavt til en videregående uddannelse, fordi de faglige forudsætninger ikke stod mål med kravene på uddannelsen.

- De unge skal selvfølgelig forfølge deres drømme, men de er også nødt til at være realistiske ift. deres egne evner og de krav uddannelsen stiller. Det er en svær balancegang, der kræver selvindsigt. Her håber jeg, vi kan være en god sparringspartner, som både inspirerer og udfordrer de unge, siger Johnny Melkjorsen.

De nye vejledere bliver klædt godt på til at hjælpe de unge videre i uddannelsessystemet. De er nemlig alle i gang med en efteruddannelse i vejledning på Professionshøjskolen i København.