2. etape af Tour de Ballerup Kommune

Cykeltur
16. august 2019

To håndfulde cyklister deltog i anden og sidste etape af Tour de Ballerup Kommune.

Turen gik til den nordlige del af kommunen og Måløv, hvor borgmester Jesper Würtzen viste rundt.

Læs også: 1. etape af Tour de Ballerup

Ballerup Kommunes naturmedarbejder Thomas Christensen fortalte om kommunens vandhuller, der giver gode forhold for de to fredede arter spidssnudet frø og stor vandsalamander.

Cykeltur