50 nye parkeringspladser i Ballerup

ballerup bymidte oversigtskort
22. juli 2019
50 nye parkeringspladser i Ballerup

Ballerup Kommune anlægger i samarbejde med DSB 50 nye parkeringspladser på arealet mellem Lindevænget og banearealet i Ballerup.

Arbejdet foregår fra den 5. august til medio november.

Arealet fungerer allerede i dag som parkeringsplads. Du kan ikke parkere på parkeringspladsen i anlægsperioden.

Ud over 50 nye parkeringspladser på arealet kommer ny belysning. Vi planter endvidere nye træer og rydder ud i den eksisterende tætte beplantning.

Spørgsmål eller kommentarer?
Mette Møller-Nielsen, Ballerup Kommune
mml2@balk.dk
20 24 08 03

Nye parkeringspladser