Årets pensionistudflugter

Pensionistudflugt
6. april 2021

Vi afventer fortsat datoer for at kunne afvikle pensionistudflugterne.

Foråret plejer at byde på en god tradition for pensionister i Ballerup Kommune, nemlig årets pensionistudflugter. Desværre kan vi endnu ikke fastsætte datoer for, hvornår udflugterne kan afholdes i år på grund af corona-situationen. 

Sidste år måtte vi aflyse arrangementerne, så vi håber selvfølgelig på, at det kan lade sig gøre at afvikle de hyggelige udflugter i år.

Så snart vi har en afklaring på, om pensionistudflugterne kan holdes, melder vi datoer ud. Det vil ske både i Ballerup Bladet og på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen 

Guideholdet