Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet, så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær. Skraldemanden indsamler hver uge flere tons affald, så derfor er det vigtigt, at adgangsvejen til din beholder overholder kommunens bestemmelser for anbringelse og afhentning. Derved undgår skraldemanden unødige og uhensigtsmæssige løft og vrid.

Det du skal være opmærksom på er:

  • Trin og trapper
  • Hældning
  • Fast og jævnt underlag
  • Maksimalt 20 meter fra skel til standplads eller maksimalt 5 meter efter koteletben
  • Maksimalt én låge eller én port
  • Frihøjde og -bredde på adgangsvejen
  • Tilstrækkeligt lys på adgangsvejen
  • Skrammel, gamle cykler eller andet
  • Udfordringer før skel

Læs mere om punkterne på: Adgangsveje og placering af beholder

SOCIALE MEDIER