Affaldet er ikke afhentet

Hvis du ikke har fået afhentet dig affald eller problemer med at få hentet dit affald som planlagt, skal du anmelde det via Vestforbrændingens selvbetjening.
Start med at vælge din kommune, og indtast derefter din adresse og husnummer.
Vælg den beholder der drejer sig om, og tryk på indmeld afvigelse.

Glemt affald bliver normalt hentet senest dagen efter, at du har indsendt anmeldelsen.

Hvis du ikke har fået hentet dit affald, kan det være fordi:

 • Skraldemanden er blevet forhindret
 • Affaldet ikke er stillet frem eller kravene til adgangsvejen ikke er i orden. Der er nogle krav til, hvordan du skal stille dine affaldsbeholdere.
  Læs reglerne for adgangskravene her

Opfylder du kravene, eller er du utilfreds med noget i forbindelse med tømningen, skal du anmelde det via Vestforbrændingens selvbetjeningen.
Start med at vælge din kommune, indtast derefter din adresse og husnummer. 

Du har mulighed for at anmelde hvis:

 • du ikke har fået hentet dit affald
 • der er tabt affald
 • beholderen ikke er sat på plads
 • lågen ikke er lukket
 • beholderen er blevet tømt inden kl. 6.00
 • beholderen ikke er tømt helt
 • der har været andre problemer ved afhentningen

Husk at angive, hvilken affaldstype det drejer sig om.
Glemt affald bliver normalt hentet senest dagen efter, at du har indsendt anmeldelsen.

Manglende afhentning kan skyldes:

 • Din skraldemanden har haft problemer med at hente dit affald
 • Forkert sortering. I så fald skal problemet udbedres inden næste gang, der skal hentes affald

 • Forsinkelser på ruten
 • Har du overskydende restaffald, som ikke kan være i din beholder, skal det i en klar sæk og forsynes med et EKSTRA sæk-mærkat. 
 • Har du overskydende papir, glas, metal, mad eller plastaffald kan du sætte det ved siden af din beholder i en klar sæk uden merbetaling. Det skal blot være sorteret hver for sig
 • 4 stk. EXTRA sæk-mærkater koster 125 kr.

Bestil ekstra mærkater til restaffald på Vestforbrændingens selvbetjeningen eller ring til kundeservice på 7025 7060

Storskrald bliver hentet hver 4. uge

Haveaffald bliver hentet hver 14. dage i perioden 1. maj til 30. april.

Storskrald og haveaffald skal stilles frem til skel på tømmedagene.

Se hvornår du får hentet storskrald og haveaffald her.

Du skal altid aflevere dit storskrald eller haveaffald på genbrugsstationen.

Læs mere om Ballerup Kommunes genbrugsstation her.

Hvis du generelt oplever, at du ikke har plads nok til dit affald, kan du ved at benytte selvbetjeningen bestille en større eller en ekstra beholder. 

Oplever du, at I ikke får hentet affald i jeres haveforening, nyttehave eller kolonihave, skal du registrere problemet på  Vestforbrændingens selvbetjeninge, indtast haveforeningens hovedadresse. 

Her kan du se hovedaddresser for kolonihaveforeninger i Ballerup kommune