Affaldet er ikke afhentet

Ballerup Kommune og Vestforbrændingen holder lukket 1. maj og på grundlovsdag.

Hvis du har afvigelser eller problemer med at få hentet dit affald som planlagt, skal du benytte selvbetjening. Start med at vælge din kommune, og indtast derefter din adresse, når du kommer ind.

Hvis du ikke har fået hentet dit affald, kan det være fordi:

 • Affaldet ikke er stillet frem eller kravene til adgangsvejen ikke er i orden
 • Skraldemanden er blevet forhindret.

For at skraldemanden kan hente affaldet, er der nogle ting, du bør være opmærksom på. Der er nogle krav til, hvordan du skal stille affaldet, og hvordan du emballerer det korrekt. Desuden skal reglerne for adgangsveje være opfyldt.

Læs om adgangskravene her

For selvbetjening tryk her

Hvis du ikke har fået hentet affald, selv om du har opfyldt kravene, eller du er utilfreds med noget i forbindelse med tømningen, skal du benytte Selvbetjeningen. Start med at vælge din kommune, og indtast derefter din adresse.

Du har mulighed for at anmelde i din selvbetjening hvis:

 • du ikke har fået hentet dit affald
 • der er tabt affald
 • beholderen ikke er sat på plads
 • lågen ikke er lukket
 • beholderen er blevet tømt inden kl. 6.00
 • beholderen ikke er tømt helt
 • der har været andre problemer ved afhentningen

Husk at angive, hvilken affaldstype det drejer sig om.
Glemt affald bliver normalt hentet senest dagen efter, at du har indsendt anmeldelsen.

Manglende afhentning kan skyldes:

 • Din skraldemanden har haft problemer med at hente dit affald
 • Forkert sortering. I så fald skal problemet udbedres inden næste gang, der skal hentes affald

 • Forsinkelser på ruten

Står du pludselig med ekstra restaffald, kan du købe et ekstra klistermærkte til restaffald.

 • Ring til Vestforbrændingen for klistermærke til restaffald på: 70 25 70 60.
 • Fyld en klar sæk med dit restaffald
 • Påsæt klistermærker
 • Sæt affaldssækken ud til din mad- og restaffaldsbeholder, så tager skraldemanden den med.

4 stk. EXTRA sæk-mærkater koster 125 kr.

Bestilling af klistermærke til ekstra mad- og restaffald sker via kundeservice på telefon 70 25 70 60 

Skyldes den manglende afhentning, at kravene ikke er overholdt, kan du aflevere storskrald og haveaffald på den lokale genbrugsstation.

Har du overskydende papir, glas, metal eller plastaffald kan du sætte det ved siden af din beholder i en klar sæk uden merbetaling. Det skal blot være sorteret hver for sig

Papir og glas kan desuden afleveres i de kuber, der står rundt omkring i gadebilledet.

 • Har du overskydende restaffald, som ikke kan være i din beholder, skal det i en klar sæk og forsynes med et EKSTRA sæk-mærkat. 
 • Har du overskydende papir, glas, metal eller plastaffald kan du sætte det ved siden af din beholder i en klar sæk uden merbetaling. Det skal blot være sorteret hver for sig
 • 4 stk. EXTRA sæk-mærkater koster 125 kr.

Bestil ekstra mærkater til restaffald i selvbetjeningen

Hvis du generelt oplever, at du ikke har plads nok til dit affald, kan du ved at benytte selvbetjeningen bestille en større eller en ekstra beholder.