Afhentning af affald

Dit affald bliver afhentet med faste intervaller. 

Rest- og madaffald bliver tømt hver uge
Plast og papir bliver tømt hver 3. uge
Glas og metal hver 8. uge
Storskrald bliver hentet hver 4. uge
Haveaffald hentes hver 14. dag i perioden 1. marts – 30. november.
Du kan få en oversigt over hvilken ugedag, din skraldemanden kommer forbi lige præcis din adresse. 
 
Sådan gør du:
Gå ind på Selvbetjening for affald (se link nedenfor)
Indtast kommune, adresse og husnummer
Tryk ”søg”
 får du en oversigt over, hvornår skraldemanden næste gang afhenter dine forskellige former for affald
Du kan også få et overblik over dine tømmerdage de næste 20 uger. Så klikker du bare på ”Tømmekalender” i øverste venstre hjørne af skærmen. 
 
 
Du behøver ikke at logge ind med NemID.
 
Har du ikke en computer eller printer, kan du kontakte Vestforbrændings kundeservice. Du kan ringe på 70 25 70 60 eller skrive en mail til kundeservice@vestfor.dk

Har du overskydende restaffald, som ikke kan være i din beholder, skal det i en klar sæk og forsynes med et EKSTRA sæk-mærkat.
4 stk. EKSTRA sæk-mærkater koster 125 kr.  Sækken placeres ved siden af din beholder til restaffald.

Har du overskydende papir, glas, metal, mad eller plastaffald kan du sætte det ved siden af din beholder i en klar sæk uden merbetaling. Det skal blot være sorteret hver for sig

Bestil ekstra mærkater til restaffald på Vestforbrændingens selvbetjening eller ring til kundeservice på 7025 7060.

Vil du overgår til 14-dages tømning af dit mad- og restaffald, skal du kontakte Vestforbrændingen på 7025 7060.