Vinterberedskab

Når sneen falder og vejene bliver glatte, kan det give store udfordringer for skraldemanden, når han skal hente dit affald.

Derfor skal der ryddes for sne og is hele vejen ind til dine affaldsbeholdere.

Læs mere om dine forpligtelser som grundejer:

Som grundejer er du ansvarlig for arealet ud for din ejendom og ind til affaldsbeholderne.

Du skal sørge for, at der er:

  • ryddet for sne
  • gruset eller saltet

Mere information
Læs om kommunens snerydning her
Få gode råd om snerydning på skovlsne.dk

Hvis vi ikke kan hente dit affald
Forhindrer vintervejret os i at hente dit affald i en længere periode, kan du læse om det under Driftsstatus. Hold derfor øje med nyhederne for flere informationer om dette i vinterperioden.

I sådanne tilfælde kan du ekstraordinært:

  • aflevere dit affald på genbrugsstationen i Ballerup
     
  • aflevere dit affald i store containere, der bliver placeret rundt omkring på centrale steder i kommunen.
     
  • fylde en sæk (papir- eller plastsæk) med overskydende affald, som du kan stille ved eller ovenpå din affaldsbeholder. Så tager skraldemanden det med ved næste mulige afhentning.

Mere information
Kontakt Vestforbrændings kundeservice på telefon 70 25 70 60

Mandag-torsdag mellem 7-15.30
Fredag mellem 7-15

Læs mere om kommunens snerydning her

Kontakt

Vestforbrænding
Selvbetjening

Kundeservice

70 25 70 60