Skovlunde Genbruger

Skovlunde som frontløber
Siden maj 2014 har et udvalgt område i Skovlunde i villa og rækkehuse sorteret deres affald i tre beholdere med hver to rum.

Alle typer af affald er blevet sorteret, dvs.:

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir
  • Plast
  • Metal
  • Glas  

Forsøg med afhentning
Forskellige typer affald bliver hentet i forskellige intervaller:

  • Mad- og restaffald: hentes torsdag hver uge
  • Plast og papir: hentes torsdag hver 4. uge
  • Glas og metal: hentes fredag hver 8. uge

Forsøg med spand og poser til madaffald
Alle husstande har fået en lille grøn spand og komposterbare poser til madaffald.

Forsøg med miljøboks
Alle husstande har fået en rød, 42-liters miljøboks til farligt affald, som skraldemanden henter sammen med storskrald.

Forsøg med storskrald
Storskraldsordningen er blevet ændret til en bestil-selv-ordning, så skraldebilerne kun kører, når der er affald at hente.

Direkte genbrug
Alle er blevet opfordret til at give brugte møbler, elektronik, tøj osv. til Ballerup Genbrugsbutik.

Ballerup Genbrugsbutik afhenter og reparerer effekterne og sælger dem videre.

Det foregår via storskraldsordningen. Når man bestiller storskrald, kan man give besked, hvis man har effekter, der kan bruges af andre. Så kontaktes man af genbrugsbutikken for en aftale om, hvornår de kan komme og hente den del, der kan gå til direkte genbrug.

Ballerup Kommune har været på besøg hos borgere fra Skovlunde Genbruger forsøget.

Se hvordan de sortere indenfor:

Skovlunde Genbruger - indendørssortering

Skovlunde genbruger - affaldssortering

Skovlunde Genbruger - Biospanden passer perfekt ned i den tokramret skraldespand.

Skovlunde Genbruger - Sorter dit affald i køkkenet inden du går ud med det. Skraldespandene er købt i IKEA, den grønne biospand får du leveret, når du får dine affaldsbeholdere.

 

Skovlunde Genbruger - Biospanden kan nemt stå under din vask.

 

 

Forsøget med Skovlund Genbruger har vist sig, at have været en stor succes.

Siden 2015 har genanvendelsesprocenten været på minimum 50 %, hvilket lever op til den nationale ressourcestrategis målsætning.

Siden forsøgsperioden startede i maj 2014, har Skovlunde Genbruger i alt fået sorteret:

  

 

Ton affald 2015

Ton affald 2016

Mad

78,3

90,8

Plast

17,4

11,3

Papir

57

50,8

Glas

32,9

29,7

Metal

7,3

3,4

Total

192,9

186

Gennemsnit mængder affald/husstand (kilo)

 

kg/husstand 2015

kg/husstand 2016

Mad

130,50

151,33

Plast

29,00

18,83

Papir

95,00

84,67

Glas

54,83

49,50

Metal

12,17

5,67

Total

321,50

310

Vi sparer sammenlagt 2.200 kg CO2 , for hver gang vi genanvender 1.000 kg papir. Hvis papiret i stedet brændes med dagrenovationen, sparer vi stadig CO2  - men kun ca. 220 kg CO2  pr. ton affald. Gevinsten ved at flytte 1.000 kg papir fra forbrænding til genanvendelse er derfor 1.980 kg CO2.

Det svarer til en biltur på 11.230 km - eller med andre ord: For at opnå samme CO2 -besparelse skulle vi tage cyklen i stedet for bilen på en køretur til Karachi i Pakistan og tilbage igen! 

De mange erfaringer og feedback fra Skovlunde Genbruger-forsøget har haft stor betydning for udarbejdelsen af den nye affaldsordning. Eksempler på dette er:

  • Vi udvider afstanden på placering af affaldsbeholdere fra 5 til 20 meter fra skel.

Er afstanden inden for de 20 meter, vil din skraldemand afhente affaldsbeholderne og køre dem tilbage igen efter tømning.
Affaldsbeholderne skal stadig være lette at komme til og stå på et fast underlag.

  • Miljøboksen bliver en mindre model på 21 L frem for jeres på 42 L.
  • Vi arbejder på at kunne sikre, at de grønne bioposer bliver endnu mere holdbare.
  • Beholderen til plast og papir vil blive tømt hver 3. uge frem for hver 4. uge for at undgå risikoen for overfyldning.
  • Storskraldordningen bliver ændret til en ruteindsamling med fast afhentning en gang om måneden.

I løbet af februar og marts vil du modtage det samme materiale som resten af kommunens villaejere.

Du beholder dine tre affaldsbeholdere, og får byttet din miljøboks ud til en mindre.

Fra 1. april har alle kommunens villaejere samme ordning, og det kan betyde nye tømmedage for dig. Du vil få nærmere besked om dette.