Dagrenovation

Dagrenovation er det affald fra husholdningen, der er tilbage, når du har sorteret andre typer affald fra.

Se her, hvad du skal gøre:

Dagrenovation indsamles i papirsække eller i beholdere/minicontainere en gang om ugen.

Sække fra stativer hentes inde på grunden.

Beholdere på hjul skal du selv køre frem i skel senest kl. 6 på tømmedagen.

Læs hvilke krav, der skal være opfyldt for at få hentet dagrenovation

I selvbetjening kan du:

 • se hvornår du får hentet affald
 • melde, hvis der er problemer med afhentning
 • stille spørgsmål om affald

Du kan købe ekstra sække til dagrenovation, der er mærket med teksten Ekstra hos:

 • Meny i Måløv
 • SuperBrugsen i Skovlunde.

Sækkene koster 31 kr. og dækker både sækkens pris og tømning.

Sæt ekstrasækken ved siden af din beholder/sækkestativ.

Læg batterier i en åben og klar 4 liters plastpose på låget af din affaldsbeholder.

Så bliver det hentet sammen med dagrenovationen.

Hvis du har fugtigt affald, skal du lægge det i en plastpose.

Plastposen lægges i affaldsbeholderen.

Du skal altid lægge bleer og ekskrementer fra kæledyr i en tæt plastpose.

Plastposen lægges i affaldsbeholderen.

Læg småt elektronik i en åben og klar 4 liters plastpose på låget af din affaldsbeholder.

Så bliver det hentet sammen med dagrenovationen.

Småt elektronik er fx:

 • Ledninger
 • Barbermaskine
 • Glattejern 
 • Hårtørrer
 • Kamera
 • Mobiltelefon/smartphone

Stort elektronik er fx:

 • Fjernsyn
 • Kopimaskine 
 • Mikrobølgeovn
 • Støvsuger

Stort elektronik afleveres på genbrugsstation eller til storskrald.

Sod og aske skal være pakket godt ind. Ellers kan der stå en stor støvsky op fra affaldet under tømningen til stor gene for skraldemanden.

Asken skal være helt fri for gløder og kold, før den lægges i sækken/beholderen - pak gerne ind i fugtige aviser.

Skarpe genstande, som fx glasskår, knive eller andre spidse ting, skal afleveres på en måde, så skraldemanden ikke skærer sig eller sækken revner. 

Du kan fx pakke skarpe genstande ind, før du lægger dem i affaldsbeholderen.

Andre sider om affaldssortering