Afstemning om frokostordning

Frokostordning til afstemning i børnehusene
1. maj 2018

Forældre med børn fra 0-5 år skal stemme om forældrebetalt frokostordning i børnehusene. Afstemningen løber fra den 1. maj til den 22. maj.

Hvis du har et barn i vuggestue eller børnehave, så er det nu, du skal tage stilling til, om barnet skal være en del af en frokostordning fra 2019- 2020.

Børnehusene udleverer stemmesedlen, og det er også her, du afleverer din stemme. Hvis du ikke stemmer (stemmer blankt), betyder det ifølge Dagtilbudsloven, at du har sagt ja til tilbuddet om et forældrebetalt frokostmåltid.

Ordningen er 100% forældrebetalt og løber for to år ad gangen. Det afhænger af det samlede stemmeresultat for de enkelte aldersgrupper i dit barns børnehus, om frokostordningen indføres eller ej.

Bemærk at det er barnets indskrivningssted pr. 22. maj 2018, der er afgørende for, hvilken aldersgruppe barnet tilhører.

Børn fra 0 – 2 år
Frokostmåltidet til de 0-2 årige bliver produceret i børnehusene og vil være af samme kvalitet, som den frokost børnene får i dag.

Den forventede pris er ca. 594 kr. om måneden. Betalingen for frokostmåltidet vil blive opkrævet sammen med forældrebetalingen for dagtilbuddet, og er omfattet af de gældende regler for friplads og søskendetilbud.

Børnene får fortsat mælk, mellemmåltider og eftermiddagsmad, da det ikke er en del af frokostordningen.

Børn fra 3-5 år
Frokostmåltidet for de 3-5 årige er en cateringbaseret frokost, som leveres af Fru Hansens Kælder. Menuen er nogle dage rugbrødsmadder og andre dage lune retter. Læs mere på www.fruhansenskaelder.dk

Den forventede pris er ca. 634 kr. om måneden. Betalingen for frokostmåltidet vil blive opkrævet sammen med forældrebetalingen for dagtilbuddet, og er omfattet af de gældende regler for friplads og søskendetilbud.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dit børnehus.