Alle partier enige om budgettet for 2019

Ballerup rådhus
21. september 2018

En enig Kommunalbestyrelse landede torsdag aften en aftale om budgettet i Ballerup Kommune for 2019.

Investeringer på voksen-/handicapområdet, området for specialundervisning samt ekstra penge til udsatte børn og deres familier præger budgetaftalen for 2019 i Ballerup Kommune, hvor Centrumgaden og folkeskolernes faglokaler også kan se frem til et løft. 
 
Budgetaftalen blev indgået torsdag den 20. september, og alle 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen bakker op om den. Dermed er en del af sløret for det kommende års budget nu løftet.
 
- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få alle seks partier til at blive enige om budgettet for 2019, så vi fortsætter det brede, konstruktive samarbejde om drift og udvikling af Ballerup Kommune. Det er godt for borgerne, og det er godt for vores medarbejdere, at der er politisk enighed om udvikling af Ballerup Kommune, siger borgmester Jesper Würtzen (Socialdemokratiet).
 
Hovedpunkterne i budgetaftalen for 2019 er:
Der afsættes årligt 23 mio. kr. til voksen-/handicapområdet for at sikre et fornuftigt serviceniveau for nogle af vores mest udsatte voksne borgere.
Der afsættes i alt 9 mio. kr. over de næste to år til at understøtte specialundervisningsområdet og omlægningen til en ny måde at arbejde med styringen og økonomien på området.
Der afsættes i alt 22 mio. kr. over de kommende fire år til at understøtte arbejdet med den såkaldte Fællesskabsmodel. Her får de mest udsatte børn og deres familier hurtigere og bedre hjælp og støtte, så færre børn og unge skal anbringes uden for hjemmet.
På anlægssiden afsættes der i 2020 i alt 25 mio. kr. til en renovering af Centrumgaden i forbindelse med, at forsyningsselskabet Novafos skal kloakere området.
Der afsættes desuden 1 mio. kr. årligt de næste fire år til at påbegynde renoveringen af nogle af folkeskolernes faglokaler.
 
- Vi har blandt andet omprioriteret over 30 mio. kr. årligt til borgere med særlige behov, og det gælder både børn, voksne og ældre. Dette er finansieret ved en række nødvendige besparelser og omlægninger af driften, men samtidig er der også fundet midler til den fortsatte byudvikling af Ballerup, Måløv og Skovlunde, siger borgmester Jesper Würtzen, der samtidig understreger, at Ballerup Kommune grundlæggende har en solid økonomi.
 
Parterne bag aftalen arbejder nu på at formulere den endelige aftaletekst, inden budgettet formelt set bliver vedtaget mandag den 8. oktober, når der er møde i Kommunalbestyrelsen.
 
Parterne siger om aftalen
 
Peter Als, gruppeformand for Socialdemokratiet:
- Jeg er tilfreds med det brede samarbejde med de andre partier om budgettet. Det er et budget, som vidner om stor økonomisk ansvarlighed, og det har været nødvendigt at finde store besparelser. Jeg er glad for, at det i høj grad er lykkedes at skåne vores yngste borgere i den forbindelse. Med budgettet for 2019 styrker vi vores arbejde med Barnets første 1000 dage og vores indsats over for de børn og unge, som har det svært. Samtidig sætter vi retningen for den videre udvikling af vores by og erhvervsliv, styrker fællesskabet og de grønne rammer i kommunen.
 
Kåre Harder Olesen, 2. viceborgmester og gruppeformand for Venstre:
- I Venstre er vi glade for, at vi igen - for sjette år i træk - er med til at tage ansvar for kommunens økonomi og dermed fortsat har indflydelse. Vi har blandt andet sikret, at dagplejen bevares, at familierne ikke skal betale mere for BFO, og at forældre til børn med handicap ikke får beskåret deres muligheder for at få aflastning.
 
Derudover har vi sikret bedre vedligeholdelse af vores veje samt indsats for en renere by.
 
Finansieringen sker blandt andet via større besparelser på den centrale administration.
 
Jeg synes, at det er en god budgetaftale, og jeg er glad for, at vi har fået alle partier med - det tegner godt for samarbejdet i Kommunalbestyrelsen i de kommende år.
 
Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti:
- Dansk Folkeparti er med i budgetaftalen, da vi kan se, vores politiske ønsker er blevet hørt. Vi har bestræbt os på samarbejde, og med denne budgetaftale er der kommet mere af vores politik igennem, så vi er yderst tilfredse med resultatet. 
 
Ali Abbasi, gruppeformand for Enhedslisten:
- I Enhedslisten er vi tilfredse med, at det er lykkedes at indgå en bred aftale, hvor der ikke er besparelser på den borgernære velfærd. Samtidig er der fundet ressourcer til at investere i grønne initiativer og projekter, ligesom der er afsat midler til flere tiltag, der tilgodeser vores mest udsatte borgere.
 
Allan Kristensen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti:
- Det Konservative Folkeparti i Ballerup kan genkende vores aftryk i næste års budgetaftale. Vi har derfor valgt at være med og satser også på fortsat dialog, som trækker i den rigtige konservative retning.
 
Vi er med i aftalen, fordi der hermed bliver kommunal medfinansiering, når skoler får tilladelse til at forkorte skoledagen for enkelte klasser samt fortsat variation i vores udbud af dagtilbud.
 
Dertil kommer renovering af Blokhytten, besparelser på administrationen, samtidig med at aftalen gør livet som frivillig i Ballerup Kommunes lidt lettere, da de frivillige ikke længere selv skal stå for brandslukningsudstyr i kommunens lokaler.   
 
Ulrik Falk-Sørensen, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti:
- I budgetforhandlingerne har det været vigtigt for os, at de nødvendige besparelser ikke kommer til at ramme børne- og ældreområdet. Det er jo her, man kan se, om kommunen fastholder velfærden for dem, der har brug for, at fællesskabet fungerer. Også styrkelsen af voksen-/handicap- og specialundervisningsområdet er vi glade for.