Automatisk forlængelse af udløbne kørekort

Kørekort
24. marts 2021

EU har endnu en gang valgt at forlænge gyldigheden på samtlige udløbne kørekort som følge af corona-situationen.

Hvis du som borger har et kørekort, der udløber i perioden 1. september 2020 til 30. juni 2021, kan du godt sætte dig bag rattet lidt endnu. Færdselsstyrelsen har nemlig meddelt, at EU forlænger gyldighedstiden for udløbne kørekort i denne tidsperiode med 10 måneder fra den udløbsdato, der står på kørekortet. 

Det vil sige, at hvis dit kørekort er udløbet den 1. september 2020, vil det fortsat være gyldigt indtil den 1. juli 2021. Du skal altså ikke foretage dig noget i forhold til forlængelsen, da det sker helt automatisk. 

I foråret 2020 blev kørekort, der udløb i perioden 1. februar 2020 til 31. august 2020 automatisk forlænget med syv måneder. Gyldighedstiden på disse kørekort forlænges yderligere med seks måneder – eller indtil den 1. juli 2021 – alt efter hvilken udløbsdato der står på kørekortet.

Forlængelsen af gyldighedstiden gælder for samtlige kørekortskategorier. 

Dog oplyser Færdselsstyrelsen, at nationale koder – fx koderne for kørelærergodkendelse og erhvervsmæssig personbefordring – ikke forlænges yderligere. Disse gælder fortsat indtil den 15. april 2021.