Ballerup bliver mere synlig

by-pylon ved vej
12. juni 2017

Ballerup Kommune får nye by-pyloner ved de store indfaldsveje. By-pylonerne er en slags velkomstskilte, der byder folk velkommen og på gensyn, når de passerer kommunegrænsen.

- Vi er en imødekommende kommune, og derfor skal vi selvfølgelig have skilte, der signalerer, at du nu er kommet til Ballerup, samt at vi ønsker på gensyn, når du kører ud , fortæller formand for teknik- og miljøudvalget Hella Hardø Tiedemann.
 
Til at starte med sættes skiltene op 13 steder langs kommunegrænsen. De første pyloner er allerede sat i jorden og kan bl.a. ses ved Klausdalsbrovej og Ballerup Boulevard. 

Ud over teksten ”Ballerup” og ”På gensyn” præger kommunens byvåben også de nye pyloner. Kommunens klassiske byvåben fra 1935 har i øvrigt fået en ansigtsløftning, så motivet fremstår skarpere, og farverne er klarere.  

I 2017 er  Ballerups eget UNICEF By-logo også på skiltet for at markere, at vi i år er UNICEF By. 

på gensyn