Ballerup, Egedal og Movia sætter strøm til tre buslinjer

bus
3. december 2019

Borgerne i Ballerup og Egedal får renere luft og grønnere transport, hvis de rejser med bussen fremover. Det sker, når Ballerup og Egedal Kommuner sammen med Movia erstatter alle busserne på tre buslinjer med helt nye el-busser.

Søndag 8. december erstatter Ballerup og Egedal de gamle dieselbusser på linjerne 147,156 og 157 med helt nye el-busser. Det betyder, at busserne på de tre buslinjer fremover hverken udleder CO2 eller sundhedsskadelige partikler, når de kører på vejene. Desuden larmer de mindre - både ude og inde.

Og det klimavenlige tiltag skal selvfølgelig markeres. Lørdag 7. december fejrer kommunerne sammen med Movia de nye el-busser på Banegårdspladsen i Ballerup klokken 10-13. Alle borgere - børn, voksne og klimaentusiaster - er inviteret til at være med, hvor man kan få en klimavenlig prøvetur i én af de nye el-busser, høre mere om busserne og få lidt at spise og drikke.

Renere luft og mindre støj

El-busserne har mange miljøfordele. De reducerer kommunernes udledning af CO2 med 370 tons om året svarende til 24 procent af den samlede udledning fra Ballerup og Egedals buslinjer, de udleder ingen gasser eller partikler lokalt, og så støjer de væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang. Det er derfor også forventningen, at busturen bliver en meget mere behagelig og støjsvag oplevelse i fremtiden.

I Ballerup Kommune er borgmester Jesper Würtzen (A) stolt af, at kommunen er på forkant med den grønne omstilling.

"Ballerup Kommune er en grøn kommune. Vi intensiverer hele tiden vores grønne fokus, og derfor er det et helt naturligt skridt, at dieselbusserne i kommunen med tiden bliver erstattet af el-busser," siger han og fortsætter:

"Sidste år tog vi en principbeslutning om, at vi ønsker el-busser på alle bybuslinjer og fossilfrie busser på de øvrige. Nu sætter vi handling bag ordene, så alle borgere kan se frem til mere moderne og klimavenlig offentlig transport, der får os sikkert og grønt ind i fremtiden."

Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V) glæder sig også over, at kommunens borgere nu kan hoppe på miljøvenlige, eldrevne busser i Smørum.

"I Egedal satser vi på en grøn fremtid. Jeg har et stort ønske om, at vores busdrift i 2030 er fossilfri - og el-busserne er første "skridt" ned ad den grønne vej. Med 4 S-togs-stationer og mange stationsnære byer har vi i Egedal gode forudsætninger for grøn kollektiv transport."

"Egedal Kommune deler busser med vores nabokommuner. Så vi kan ikke alene beslutte, hvilket drivmiddel en bus skal have. Men sammen med Ballerup Kommune har vi haft et godt samarbejde om vores fælles busser," siger han.

El-busserne kører tilsammen 547.000 kilometer om året. Der er cirka 850.000 passagerer årligt på de tre buslinjer tilsammen. Det er Movia, der som Danmarks største mobilitetsselskab, udbyder linje 147, 156 og 157 for kommunerne.

"Movia har sammen med kommuner og regioner sat et ambitiøst klimamål om at være fossilfri allerede i 2030. Vi glæder os over, at vi i dag er kommet et skridt tættere på at kunne leve op til vores fælles grønne ambition. Med busserne i Ballerup og Egedal har vi i alt sat 76 el-busser i drift alene i år takket været et godt samarbejde med kommuner og vores operatører," siger Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia.

Ballerup og Egedal Kommune er med i det hidtil største rykind af el-busser i Danmark. I april 2019 satte Movia sammen med Roskilde Kommune 20 el-busser på alle byens buslinjer. Samme dag som Ballerup og Egedal Kommune indsætter el-busser, indsætter også København og Frederiksberg Kommuner 48 el-busser på linje 2A og 18. Derved kommer 76 el-busser på gaden i Movias område i 2019.

Fakta - miljøegenskaber ved el-busteknologi

  • El-busser er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser: En ny dieselbus anvender 3-4 gange mere energi til fremdrift end en el-bus.
  • El-busser støjer væsentligt mindre end dieselbusser - især når de sætter i gang.
  • El-busserne kører 100 procent på elektricitet.

Fakta

  • Sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. I 2030 skal bustrafikkens udledning af NOx og partikler desuden være reduceret med henholdsvis 97 procent. og 92 procent i forhold til 2008-niveau. Movia udarbejder sit miljøregnskab ud fra principperne i Dansk Standards DS16258. Målsætningerne heri tager udgangspunkt i princippet "tank-til-hjul"-udledning, det vil sige bussernes udledning under rutekørsel.
  • Nulemission er opgjort efter "tank-til-hjul"-princippet, det vil sige, at der fra selve bussen ikke er nogen udledning bortset fra til opvarmning af bussen. En eldreven nulemissionsbus har intet udstødningsrør og udleder hverken NOx eller partikler.
  • Movia modtager støtte fra EU's ELENA-facilitet under Horizon 2020-programmet til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el-drift.
  • De 12 meter lange el-busser er produceret af hollandske VDL og er udstyret med et 288 kWh kørebatteri af typen NMC (nikkel-mangan-kobolt). Batteriet vejer 3.000 kilo.
  • Al opladning finder sted på busoperatørens garageanlæg, og det tager cirka seks timer at lade batteriet helt op.
  • Det er Movia, der som Danmarks største mobilitetsselskab udbyder linje 147, 156 og 157 for kommunerne. Operatøren Arriva har vundet opgaven med at køre busserne på linjerne.