Ballerup Kommune arbejder med vores sundhed

Cirka 300.000 danskere i hele landet har modtaget spørgeskemaet
10. februar 2017

Ny spørgeskemaundersøgelse af danskernes helbred er sendt ud til over 100.000 borgere i Region Hovedstaden - og også en række borgere i Ballerup Kommune

Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler/går du på arbejde? Spørgsmål som disse vil sammen med en lang række andre stå i det spørgeskema, som skal give en dybere indsigt i vores allesammens sundhed og trivsel. Målet med undersøgelsen "Hvordan har du det?" er en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning af de fremtidige behandlingstilbud i kommunerne og på regionens hospitaler. Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen, ved at se, om du har fået spørgeskemaet "Hvordan har du det?" i din e-boks, digitale eller fysiske postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier. 

 

Jo flere svar, jo bedre

Undersøgelsen giver et meget vigtigt indblik i Ballerup-borgernes sundhed, sygdom og trivsel, og den viden tages med i planlægningen af fremtidige forebyggende indsatser. Det er derfor vigtigt at fremhæve, at jo flere der svarer på spørgeskemaet, jo bedre forudsætninger har regionen og Ballerup Kommune for at prioritere de fælles ressourcer rigtigt.

Tre gange tidligere er borgerne i Region Hovedstaden blevet spurgt ind til deres sundhedstilstand. Undersøgelserne viste store sociale forskelle på tværs af de 29 kommuner i hovedstadsregionen og er blevet brugt til en lang række lokale initiativer. Undersøgelsernes resultater bliver altså direkte oversat til konkrete handlinger for borgernes sundhed og trivsel i de enkelte kommuner. 

Det er Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der står bag undersøgelsen i Region Hovedstaden. "Den basisviden om danskerne, som denne undersøgelse giver os, kan ikke vurderes højt nok. Det er information, som vi ikke kan få på andre måder, og som er helt afgørende for prioriteringen i vores sundhedsvæsen", siger læge og professor Torben Jørgensen, Chef for Forskningscenter for Forebyggelse.

Spørgeskemaerne er sendt ud til omkring 100.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Hovedstaden via deres digitale postkasse eller almindeligt brev. Borgere, der modtager skemaet, har tre måneder til at svare. Hermed deltager man i lodtrækningen om en række præmier, og jo før man deltager, jo flere præmier er der at vinde.

 

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder "Hvordan har du det?" og foregår i hele landet. Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev. Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage.
  • Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og den giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet.
  • Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.
  • Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet i rapporten "Sundhedsprofil for region og kommuner 2017", som udkommer i marts 2018. Resultaterne af tidligere undersøgelser kan ses på hjemmesiden fcfs.dk.