Ballerup Kommune gør klar til gradvis genåbning med udendørs besøg på plejecentre og botilbud

Plejecentre og botilbud
28. april 2020

Ballerup Kommune afventer en national udmelding fra sundhedsmyndighederne, inden den gradvise genåbning med udendørs besøg på plejecentre og botilbud vil ske.

Ballerup Kommune er i øjeblikket i gang med at forberede de praktiske foranstaltninger, så det bliver muligt at åbne op for udendørs besøg af pårørende på kommunens plejecentre og botilbud hurtigst muligt, når Ballerup Kommune sammen med resten af landets kommuner modtager de nationale retningslinjer på området.

Den gradvise genåbning skal ske på en måde, så ældre og beboere på plejecentre og botilbud fortsat er bedst muligt beskyttet, da de udgør gruppen af sårbare borgere. Netop disse borgers sårbarhed og dermed særlige risiko ved smitte af coronavirus er også forklaringen på, at Ballerup Kommune indtil nu har taget særlige sikkerhedshensyn og heller ikke tilladt udendørs besøg.

Plejecentre og botilbud er i dialog med pårørende, beboere og medarbejdere, så alle ved, hvordan håndteringen af udendørs besøg kommer til at ske.

Borgere på plejecentre og botilbud i Ballerup Kommune har ikke haft besøg fra pårørende siden den 12. marts. Nogle beboere har i perioden i stedet modtaget virtuelle besøg via en skærm.