Ballerup Kommune kommer ’I sikre hænder’

hænder
9. oktober 2020

Ballerup og 14 andre kommuner er en del af 'I sikre hænder'. Som del af programmet lærer medarbejderne metoder til at skabe systematiske arbejdsgange med det overordnede formål, at borgerne i ældreplejen skal have den rette behandling og pleje til rette tid

En sikker pleje og behandling til borgerne i ældreplejen. Det er målet med forbedringsprogrammet 'I sikre hænder', som Ballerup og 14 andre kommuner nu bliver en del af.

Siden 2013 har 18 kommuner allerede deltaget I programmet, og de har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejehjem og i hjemmeplejen, bl.a. ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

Gennem I sikre hænder lærer medarbejdere og ledelse forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling. Erfaringerne viser, at det er med til at sikre borgerne en sikker pleje, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet.

- I Ballerup Kommune har vi gennem de seneste mange år arbejdet med at forbedre patientsikkerheden. Vi har høje ambitioner, og der er et stort engagement hos medarbejdere og ledere til at gøre det endnu bedre. I sikre hænder vil uden tvivl bidrage til at understøtte Ballerup Kommunes arbejde med at få en robust organisation. En organisation hvor det på tværs af faggrupper er helt naturligt at arbejde systematisk med høj kvalitet i patientsikkerhedsarbejdet til gavn for borgerne, siger Susanne Jørgensen, der er chef for Omsorg og Bolig i Ballerup Kommune.

Systematisk arbejde med kvalitet i kommunerne

I begyndelsen af oktober inviterede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke til ældretopmøde i samarbejde med KL, FOA og Ældre Sagen. På topmødet blev det bl.a. drøftet, hvordan der kan arbejdes mere systematisk med kvalitet i kommunerne.

- Vi har i de to forrige perioder med I sikre hænder set, hvordan denne måde at arbejde på i hjemmeplejen og på plejecentre, har været med til at løse nogle af de udfordringer, der har været med at sikre høj kvalitet og patientsikkerhed i det daglige arbejde på ældreområdet. Kvalitet og værdighed i ældreplejen er en væsentlig prioritet for mig, og jeg er derfor også meget glad for, at erfaringerne kan udbredes til yderligere 15 kommuner, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Ifølge sundheds- og ældreministeren kommer erfaringerne ikke kun borgere og medarbejdere i den enkelte kommune til gode. 

- Jeg ved, at der i I sikre hænder er et stort fokus på at dele erfaringer og viden både i den enkelte kommune og kommunerne imellem. Det vil i høj grad komme borgere og medarbejdere i de 15 nye kommuner til gode. Og denne tilgang til deling af erfaringer og viden om, hvad der virker, er noget, alle i sundhedsvæsenet kan lære af, siger Magnus Heunicke.

Patientsikkerhed i Ballerup Kommune

Også hos Lolan Ottesen, der er udvalgsformand i Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Kommune er der glæde over, at kommunen er med i ’I sikre hænder’.

- Patientsikkerhed har været et fokusområde i Ballerup Kommune i mange år. Vores deltagelse kommer til at bygge naturligt oven på det andet gode arbejde, der bliver og er blevet gjort i Ballerup Kommune. Vi kan se, at det bidrager til arbejdsglæden, at man arbejder med noget, man føler virker, og som giver mening i forhold til de opgaver, man skal løse. Og jeg er sikker på, at det vil kunne mærkes hos borgerne, at vi giver en bedre pleje, siger Lolan Ottesen.

Ud over Ballerup Kommune er kommunerne Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Holstebro, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Slagelse, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø med i forbedringsprogrammet.

Sikker medicinering af borgere med demens

I sikre hænder 3 er finansieret gennem Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023, hvor regeringen har afsat 16 mio. kr. til udbredelse af forbedringsprogrammet. 

Midlerne er afsat som del af opfølgning på demenshandlingsplan 2025, og derfor er en del af målet også, at kommunerne efter forløbet skal kunne vise en markant fremgang og fastholdelse i forhold til sikker medicinering af borgere med demens.

I forløbet tages der udgangspunkt i kommunernes etablerede praksisser og organisering, for at de kan arbejde med de fokusområder, der er mest behov for hos dem. De vil dog alle arbejde med medicinpakken, hvor målet er at reducere antallet af medicinfejl. Tidligere kommuner i I sikre hænder har vist, at det er muligt helt at udrydde medicinfejl, der kræver lægekontakt.

I sikre hænder er et samarbejde mellem Sundheds- og ældreministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed - www.isikrehænder.dk