Ballerup Kommune øger sundhedsindsatsen for de mindste

Bedre sundhedsindsats for de mindste
10. december 2019

Barnets første 1000 dage: Sundhedsplejen udvider indsatsen for sårbare børn og forældre.

Ulighed i sundheden i de allertidligste år har betydning for fysisk og mental sundhed senere i livet.

En rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, viser, at der er behov for en ekstra indsats blandt sårbare børn og forældre. Sårbare børn klarer sig på den lange bane dårligere i forhold til uddannelse og beskæftigelse end ikke-sårbare børn. Derfor er det vigtigt med en tidlig indsats.

- De tidlige år skaber grudlaget for børns sundhed, udvikling og muligheder i livet. Derfor er der et stort potentiale i at identificere sårbare børn og familier tidligt. Sundhedsplejen har en unik mulighed for at handle hurtigt, fordi det er et tilbud til alle familier kort efter barnets fødsel, siger Maria Bjørking, leder af Sundhedsplejen i Ballerup Kommune.

Flere besøg af Sundhedsplejen

Sårbare familier har typisk et behov for ekstra støtte og vejledning til forældrerollen. Sårbare familier er for eksempel familier, hvor forældre har haft det svært psykisk – måske på grund af en belastet barndom eller har lidt alvorlige tab.

Sundhedsplejen i Ballerup Kommune modtager 1,9 millioner kroner til en øget sundhedsindsats til udsatte og sårbare familier. Pengene kommer fra puljemidler fra Finansloven.

Som en del af indsatsen får sårbare familier to yderligere besøg af Sundhedsplejen i Ballerup Kommune. Det sker, når barnet er halvandet og tre år. I øjeblikket har Sundhedsplejen ikke et tilbud om hjemmebesøg til børn fra ét til seks år.

- Vi er meget glade for, at vi har fået midler til at afprøve og udvikle nye forebyggende indsatser i sundhedsplejen. Vi har i Sundhedsplejen haft et årelangt ønske om at kunne lave flere besøg efter etårsalderen. I Ballerup Kommune har vi en del familier, der har behov for ekstra støtte og vejledning, siger Maria Bjørking.

Tidlig indsats

Erfaringer fra Sundhedsplejen i Ballerup Kommune belyser et behov for en tidlig indsats. Erfaringerne bliver understøttet af undersøgelser og forskning – herunder rapporten fra Vive. Konklusionen er, at forebyggelse og en sundhedsfremmende indsats langt tidligere har en positiv effekt.

- Vi har en vision om, at vi på sigt kan tilbyde forældre og børn i en udsat situation længerevarende støtte og vejledning til gavn for barnets fysiske og mentale sundhed. Vi håber, at vi dermed sikrer barnet de bedste forudsætninger for en god skolestart på lige fod med andre børn, siger Tine Iversen, projektleder i Sundhedsplejen.

Projektet gik i gang i august, varer to år og bliver løbende evalueret og overvåget af Sundhedsstyrelsen.

Nye indsatser

  • To yderligere besøg af Sundhedsplejen
  • Ekstrauddannelse til alle sundhedsplejersker og tværfaglige samarbejdspartnere
  • Forældrekurser til udvalgte forældre i Ballerup, Skovlunde og Måløv
  • Videre udvikling og systematisering af samarbejdet med dagtilbud
  • Udvikling af metode for det gode tværfaglige samarbejde