Ballerup-projekt skal vise vejen til godt indeklima

8. november 2016

Skovlunde Skole afd. Nord er med i et innovationsprojekt, der skal vise vejen frem og forbedre danske skolers indeklima. Klima- og energiløsningerne har fokus på både teknik og adfærd.

Foto: Mathias og Mille fra 6.A og Celina og Noah 5.A fra Skovlunde Skole afd. Nord viser en af de nye løsninger frem

Danske skolers indeklima kan skabe dårlige vilkår for trivsel og læring, da høje niveauer af CO2 kan påvirke både børnenes koncentrationsevne og indlæring. Det vil Ballerup Kommune gerne være med til at lave om på, og kommunen har nu sat gang i et innovationsprojekt, som skal forske i nye løsninger til et bedre indeklima for danske skoler.

Skovlunde Skole afd. Nord er udvalgt som den skole, hvor løsninger kan testes, og Ballerup Kommune og Gate 21, der er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, står for projektet i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Statens Byggeinstitut (SBi), Aalborg Universitet København og en række private virksomheder.

- De fleste danske kommuner har udfordringer med skolernes indeklima. Skolereformen og de længere skoledage stiller større krav til indretning, udluftning og opbygning af lokaler, og det er på alle måder nødvendigt, at vi investerer i fremtiden. Derfor går vi i Ballerup en smule anderledes til værks i forhold til det normale og er gået ind i et innovationssamarbejde med private leverandører om at udvikle nye, effektive løsninger. Det skal skabe bedre kvalitet og være billigere i drift og vedligehold end de nuværende løsninger, der findes på mange skoler, siger borgmester Jesper Würtzen.

Innovationsprojektet fungerer som en 1:1 demo med forskellige bæredygtige indeklimaløsninger, der testes i tre forskellige klasselokaler på Skovlunde Skole afd. Nord – med tilbagemelding fra børn og lærere i de tre klasser. 

To år til at teste konkrete resultater
Diffus luftindblæsning, LED belysning og intelligent hybrid ventilation er nogle af de løsninger, der testes i to af klasselokalerne på Skovlunde Skole afd. Nord. I det tredje lokale er der primært fokus på, hvordan lærere og elever selv kan forbedre indeklimaet ved at opføre sig anderledes end hidtil. Installationerne er lige netop sat op, og der er indvielse tirsdag den 8. november. Men det er kun begyndelsen, for der er planlagt et større testprogram, som partnerne har ansvaret for.

- Vi har sat to år af til at teste på de konkrete resultater, så vi kan opbygge solid viden, hvad de forskellige løsninger bidrager med til at forbedre indeklimaet. Det innovative ved projektet er, at vi anskuer indeklimaet helhedsorienteret, hvor vi måler både kvalitativt og kvantitativt på klasseværelsernes samlede performance i forhold til lys, luft, lyd og energi, siger seniorforsker ved SBi, Jakob Markvart.

Partnerne bag Skolerenovering i en Helhed-projektet
Partnerne i projektet er:  Bascon, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København, AI, Bjerg og Grøndal, Airmaster, Schneider Electric, Green Building Council, Danmarks Lærerforening, Ballerup Kommune og Gate 21.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har støttet projektet med 5,6 millioner kroner. De eksterne partnere/leverandører i projektet er: Windowmaster, Saint Gobain Gyproc og Zumtobel Group. 

Til kortlægning af effekterne som ændringerne medfører for det oplevede indeklima anvendes kvalitative interviews (Bascon) og spørgeskemaer (SBi) blandt både elever og lærerne før og efter interventionerne.

Ligeledes foretages diverse registreringer og kontinuerlige fysiske målinger af indeklimaparametrene: lys, luft (CO2), lyd, temperatur og fugtighed, således at før og eftersituationer kan sammenlignes.