Ballerup vil gøre op med ufleksible arbejdsgange

10. oktober 2016

Ballerup og otte andre kommuner ønsker smidigere, tværgående sagsbehandling. Ønsket har sikret dem status som frikommune, så lovgivningen kan udfordres til gavn for borgerne.

Der blæser snart nye vinde over kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. I dag fik de ni kommuner grønt lys fra Social- og Indenrigsministeriet på deres ansøgning om at indgå et frikommune-netværk for perioden 2016-2020.
 
De ni kommuner har valgt at samle sig under temaet ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”.
 
Bag overskriften gemmer sig ønsket og troen på at skabe bedre koordinering og smidigere sagsbehandling for borgere, der er i berøring med flere forskellige myndigheder på børne- og familieområdet på én og samme tid.
 
- Jeg er utrolig glad for, at ministeriet har anerkendt, at vi har brug for en mere logisk lovgivning på dette område. Som frikommune-netværk får vi, sammen med de otte andre kommuner, mulighed for at lave sammenhængende planer og mere meningsskabende forløb med den enkelte borger eller familie, så nogle af vores mest udsatte borgere i langt højere grad kan lykkes i eget liv, siger borgmester Jesper Würtzen.
 
Nuværende lovgivning skaber ufleksible arbejdsgange
Som det er i dag, så beskriver lovgivningen en række bestemte processer på myndighedsområderne, der kan medføre ”fagsiloer” og ufleksible arbejdsgange i kommunerne.
 
For eksempel vil en ledig kvinde med dårlig ryg, der samtidigt har svært ved at håndtere teenagedatteren eller –sønnen, modtage støtte fra både jobcenteret, sundhedsområdet og familieområdet. Kvinden vil typisk have to-tre skriftlige planer, der definerer mål og handlinger i forlængelse af de konkrete indsatser, som kommunen yder.
 
Som det er i dag, så må de tre myndigheder ikke udveksle oplysninger på tværs af hinanden. Derfor vil kvinden kunne opleve at skulle give præcis de samme oplysninger flere gange inden for kort tid, samtidigt med at der kan blive igangsat parallelindsatser fra hver af de tre myndigheder, hun er i berøring med.
 
Det skaber ofte unødig frustration hos borgeren, og det kan i værste fald forlænge sagsbehandlingstiden.
 
Frikommunestatus baner vej
Det vil de ni kommuner nu lave om på, og med frikommunestatussen i hånden vil de i fremtiden kunne tilrettelægge arbejdet langt mere helhedsorienteret. På den måde vil tiltag og aktiviteter blive planlagt i ét samlet forløb, der er målrettet den enkelte borger, familien og det netværk, som borgeren er en del af - selvom flere myndigheder er involveret.
 
Samarbejdet mellem borgeren, borgerens netværk og kommunen om at nå borgerens mål er det bærende element, som skal få den samlede koordinering til at resultere i bedre sagsforløb, hurtigere vej til arbejdsmarkedet og et mere selvstændigt liv.
 
Næste skridt for de ni kommuner bliver nu at udvælge hvilke paragraffer, de specifikt ønsker at blive fritaget for.
 
Det er Ballerup Kommune, der har den koordinerende rolle i frikommune-netværket, der løber frem til 2020.
 
FAKTA: Om frikommuneforsøget 2016-2020

  • Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
     
  • For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende