Ballerups investeringer bliver grønnere

Skovlunde Bypark
20. november 2017

Ballerup Kommune udfaser investeringer i selskaber, der benytter sig af fossile brændstoffer. Kommunens finansielle strategi bliver dermed mere grøn og bæredygtig.

Økonomiudvalget har mandag den 20. november 2017 besluttet at justere Ballerup Kommunes finansielle strategi til en mere grøn og bæredygtig profil.

Økonomiudvalgets beslutning betyder, at Ballerup Kommune vil udfase investeringer i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen fra fossile brændstoffer samt selskaber med mere end 50 pct. af omsætningen fra udstyr og services til selskaber, der producerer fossile brændstoffer.

Dagens beslutning i Økonomiudvalget betyder også, at Ballerup Kommune nu er optaget på listen over kommuner med en grøn profil hos NGO’en AnsvarligKommune.

Hvad er en finansiel strategi?
Den finansielle strategi fastlægger den politiske ramme for Ballerup Kommunes gælds- og kapitalpleje, herunder fastlæggelse af porteføljens etiske og sociale retningslinjer samt bemyndigelse. Formålet er, inden for de givne rammer, at maksimere afkastet og begrænse omkostningerne.

Læs mere om Ballerup Kommunes økonomi