Bedre flow i morgentrafikken i Lautrup

trafik og biler
25. juli 2017

Et to-timers højresvingsforbud skal forbedre morgentrafikken i Lautrup. Få højresvigende bilister bliver berørt, men gevinsten vil kunne mærkes for den resterende bil- og bustrafik

Hver eneste hverdag bliver strækningen mellem Malmparken Station og erhvervsområdet Lautrupgård benyttet af cirka 20.000 pendlere. Det skaber pres på vejene i morgentimerne, men med et nyt tiltag vil Ballerup Kommune løsne den trafikale morgenknude en smule op. 

Fra mandag den 7. august bliver der indført et højresvingsforbud fra Malmparken mod Ballerup Byvej i morgenmyldretiden. Højresvingsforbuddet vil kun være gældende på hverdage mellem kl. 7.30 og 9.30. Her er belastningen størst. Forbuddet vil fremgå af en elektronisk tavle, der automatisk tænder i tidsrummet, hvor forbuddet er gældende.

Få bilister bliver berørt af forbud
Trafiktællinger fra området viser, at det i gennemsnit kun er cirka 5 % af bilisterne, der skal til højre i krydset. Bilisterne er dog nødt til at holde tilbage for gående og cyklende pendlere, der kommer fra Malmparken Station. Den manøvre påvirker og bremser de resterende mange biler og busser, der skal lige ud i krydset. 

Højresvingsforbuddet vil sikre færre forsinkelser på den kollektive bustrafik fra Malmparken Station, og forbuddet vil givet vis også skabe mindre frustration bag rattet for de bilister, der skal ligeud, men som i dag må holde tilbage og vente på de biler, der skal svinge til højre.

Movia er medfinansierende  
Trafikselskabet Movia er medfinansierende i tiltaget, da de for at sikre bedre fremkommelighed for buslinjerne i Lautrup-området har valgt at medfinansiere forskellige indsatser i området. Første tiltag er den nye elektroniske tavle med højresvingforbuddet. De kommende tiltag vil blive implementeret i løbet 2018, og de vil også være med til at forbedre flowet af trafikken yderligere.