Bedre indeklima på Skovlunde Skole Nord

Gate 21 forsøg med indeklima skaber gode resultater på Skovlunde Skole Nord
30. maj 2018

Skovlunde Skole Nord har de seneste to år været med i et forsøg, som skal forbedre indeklimaet på skoler. De første resultater er positive.

Foto: Indeklimaportalen.dk

Når årstiderne førhen skiftede, var elever og lærere på Skovlunde Skole Nord ikke i tvivl.

Når Kong Vinter bankede på, var der alt for koldt på skolen, og når sommervejret sendte termometeret på himmelflugt, var der alt for varmt. 

De voldsomme temperaturudsving er nu reduceret, efter skolen har fået hjælp til at forbedre sit indeklima, takket være Ballerup Kommunes deltagelse i et spændende innovationsprojekt.

Nye løsninger viser gode resultater
Et nyt ventilationsanlæg, en effektiv solafskærmning og intelligent temperaturstyring.

Det er de tre løsninger i kombination, der er blevet testet på skolen de seneste to år gennem energi- og klimapartnerskabet Gate 21.

Selv om systemerne fortsat lider af lidt børnesygdomme, så har de gjort en forskel for indeklimaet. 

Ifølge arbejdsmiljørepræsentanten på skolen, lærer Merethe Jensen, så hører hun ikke længere klager fra lærer og elever om hovedpine eller koncentrationsbesvær.  

Læs mere om de foreløbige resultater af projektet her

Fakta:

  • Skovlunde Skole Nords nye indeklimaløsninger er kommet i hus takket været Ballerup Kommunes deltagelse i Gate 21
  • Gate21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner
  • Gate 21 har stået for projektet i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Statens Byggeinstitut (SBi), Aalborg Universitet København og en række private virksomheder.