Bedre vilkår til pårørende

Hånd pårørende
8. april 2019

En ny pårørendepolitik i Ballerup Kommune skal sikre, at pårørende til borgere med fx handicap eller psykiske problemer bliver støttet og inddraget på bedste vis.

Omsorg og støtte til et familiemedlem. Det er den store og vigtige opgave som pårørende.

Det er netop den opgave, som Ballerup Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for med en ny pårørendepolitik. Det kan være, du har et familiemedlem med handicap, sygdom, misbrugsproblemer, psykiske problemer eller funktionsnedsættelse. Uanset din situation er det bærende element i pårørendepolitikken at skabe de bedste rammer for dig som pårørende.

Medarbejderne i kommunen har fokus på at inddrage dig som pårørende som en naturlig del af arbejdet. Det sker ved, at du bliver støttet, anerkendt, værdsat og inddraget.

Lolan Marianne Ottesen (A), udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget, ser med tilfredshed på den nye politik:

”Vi ved, at det ikke altid er nemt at være pårørende. Det kan faktisk være meget krævende. Pårørende kan blive isoleret, og de oplever måske, at deres eget liv i kortere eller længere perioder bliver sat i stå. Vi skal derfor som kommune møde de pårørende som individer – og ikke kun i rollen som pårørende. Vi skal understøtte dem, så de kan holde fast i både arbejde, fritidsinteresser, venner og familie.”

Inden kommunalbestyrelsen på seneste kommunalbestyrelsesmøde godkendte politikken, har den været i høring hos Seniorrådet, Handicaprådet, Psykiatrirådet, Frivillighedsrådet, Veteranrådet og Ungdomsrådet.

Læs pårørendepolitikken