Besøgsrestriktioner forlænget på plejecentre, -boliger og aflastningspladser

pleje og omsorg
2. november 2020

Bemærk: Restriktionerne er gældende og revurderes senest 15. december 2020

Artiklen er opdateret 17. november med information om indendørs besøgsrum.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Ballerup Kommune at udstede midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre, plejeboliger, aflastnings- og korttidspladser .
 
Besøgsrestriktionerne er indført for at forebygge smitte med coronavirus, da smitten de seneste dage har været stigende i hovedstadsområdet.
 
De midlertidige besøgsrestriktioner betyder:
  • 1) at besøg som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer,

og

  • 2) at besøg på indendørs arealer ikke kan ske, med mindre
  • a) besøget sker i en kritisk situation, eller
  • b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.
Det er beboeren, der træffer beslutning om, hvilken pårørende der skal kunne komme på besøg på plejecentrets indendørsarealer.

Indendørs besøgsrum (OPDATERET 17. NOVEMBER)

Det er nu muligt at besøge pårørende i indendørs besøgsrum.

Læs mere: Plejecentre og sociale botilbud får mulighed for at oprette besøgsrum

Udendørsbesøg

Der bliver opstillet besøgstelte ved alle plejecentre fra lørdag den 12. september, og besøg skal aftales på forhånd med det pågældende plejecenter.

Frivillige på plejecentrene

Frivillige og besøgsvenner må ikke færdes inden for på kommunens plejecentre, så længe påbuddet er gældende.

Caféer, aktivitetscentre og ældreklubber

Besøg og ophold i caféerne, aktivitetscentrene og ældreklubberne er suspenderet, så længe påbuddet er gældende.

Besøg der er undtaget restriktionerne

  • Besøg i kritiske situationer, såsom et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. 
  • Ved kritiske situationer forstås også nære pårørendes besøg hos en voksen person, der på grund af en kognitiv funktionsnedsættelse mangler evnen til at forstå og acceptere besøgsrestriktionerne, og som derfor har et helt særligt behov for besøg.
  • Besøg fra den nærmeste pårørende er undtaget. Det er beboeren, der træffer beslutning om, hvilken pårørende der skal kunne på besøg på plejecentrets indendørsarealer.

Kontakt ved spørgsmål

Chef for Center for Voksne og Sundhed, Eva Borg, tlf. 2083 8700