Besøgsrestriktioner på botilbud

hus
14. september 2020

Der er indført besøgsrestriktioner på en række botilbud i kommunen. Fra dags dato skal besøg som udgangspunkt foregå udendørs

Mandag den 14. september er der indført besøgsrestriktioner på en række botilbud i Ballerup Kommune. Det sker efter en anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Besøgsrestriktionerne er gældende disse steder:

  • Helhedstilbuddet Stokholtbuen
  • Aflastningstilbuddet Torvevej
  • Rødbo
  • Bofællesskabet Sønderhaven
  • Bofællesskabet Hold-An Vej
  • Bofællesskabet Klakkebjerg
  • Bofælleskabet Egebjerg Bygade
  • Opgangsfællesskabet Skolehaven

Besøgsrestriktionerne betyder, at besøg fra dags dato som udgangspunkt skal foregå udendørs. 

Det vil i såkaldte kritiske situationer - og også ved besøg fra 1-2 faste besøgspersoner – stadig være muligt at gennemføre besøg inden for i beboerens egen bolig, hvis det vurderes at kunne gøres forsvarligt.

Der vil blive opstillet telte ved de sociale tilbud, hvor det måtte være nødvendigt, til afvikling af udendørsbesøg, og besøg skal aftales på forhånd. 

Besøgsrestriktionerne er indført i 16 andre kommuner foruden Ballerup, og de er indført for at forebygge smitte med coronavirus, da smitten den seneste tid har været stigende i hovedstadsområdet.

 

Kontakt ved spørgsmål

Tag direkte kontakt til botilbuddet for at høre nærmere om, hvordan besøgsrestriktionerne påvirker hverdagen hos dem